Výstava architekta Kouly v Českém Brodě

 

Jan Koula - výstava v Českém BroděPodlipanské muzeum

Budova muzea v Českém Brodě pochází od jiného slavného českobrodského rodáka - Antonína Balšánka. Dne 13.9.2005 zde byla otevřena výstava architekta Kouly, kterou připravilo Národní technické muzeum v Praze při příležitosti 150 výročí narození Jana Kouly. Architekt Jan Koula se v Českém Brodě narodil a je zde také pohřben na místním hřbitově.


Pohled do expozice


Jan Koula se narodil 7. února 1855 v Českém Brodě. Po maturitě na pražské reálce studoval architekturu na České vysoké škole technické u prof. Josefa Niklase, aby poté zamířil v roce 1877 do Vídně na Akademii výtvarných umění. Po návratu do Prahy získal na pražské technice u prof. J. Schulze místo asistenta, posléze docenta a pak řádného profesora architektonického a ornamentálního kreslení. Koula patřil k čelným představitelům vlny novorenesančních tvůrců. Zemřel v Praze 18. května 1919.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvýznamnější Koulovou realizací v Českém Brodě je budova Sokolovny v neorenezančním slohu z roku 1885.


Sokolovna 


[Na začátek stránky]