Čeští architekti: Zlín

akad. arch. Eduard Staša (1917 - 1998)

Eduard Staša

Eduard Staša se narodil 19. 9. 1917 ve Zlíně a tamtéž zemřel 13. 10. 1998.
Vystudoval architekturu na VŠUP v Praze. Ve Stavoprojektu ve Zlíně byl vedoucím urbanistického ateliéru a je autorem řady územních plánů. Jsou to např.: Směrný územní plán Zlína a Podrobný územní plán Zlín - střed.
Z architektonických návrhů jsou to např. parčík a kašna na náměstí Míru a rekonstrukce Baťova památníku na Dům umění.

Vedle projekční práce se věnoval studiu zlínské historie. Jsou to např. studie o historii kostela sv. Filipa a Jakuba, lesního hřbitova, Starozlínské vzpomínání (O mýtech, barvírnách a rámech) aj.

Eduard Staša v ateliéru

Publikace:

Jeho dílčí historické studie vyšly v časopisech celostátních i regionálních (Architekt, Tep, Naše pravda, Zlínské noviny aj.).

Knihy:

  • Kronika moderní architektury Gottwaldova (1984,1985)
  • Od starého Zlína k dnešnímu Gottwaldovu (1986)
  • Kapitolky ze starého Zlína (1991)

Eduard Staša bydlel ve Zlíně, Benešovo nábřeží, čp. 3737

[Na začátek stránky]