Čeští architekti: Zlín

ak. arch. Jan Palacký (1926-2017)


J. Palacký ve své pracovně (2014)

Jan Palacký se narodil 11.9.1926 ve Valašském Meziříčí a zemřel 16.1.2017 v Praze.
Základní školu i střední školu absolvoval ve svém rodišti. Maturoval na mezeříčské Státní odborné škole pro zpracování dřeva. Z této školy vyšlo několik významných architektů. Potom nastoupil na pražskou UMPRUM (prof. Rothmayer, kterému dělal asistenta). Do prvního zaměstnání nastoupil u firmy Baťa n.p. k architektovi Vladimíru Kubečkovi. Po rozdělení baťovského oddělení na pozdější Centroprojekt a Stavoprojekt přešel do Stavoprojektu, kde setrval až do důchodu. Za svého zlínského působení bydlel v domě G-58 spolu s dalšími architekty ze Stavoprojektu (Čančík...)
Po smrti manželky se stěhuje ke svému synovi (také architektovi) do Prahy-Zbraslavi, kde bydlel a až do smrti pracoval.

Architektonické dílo Jana Palackého má široký záběr. Na jedné straně je to design hlavních dveří kostela Filipa a Jakuba ve Zlíně, na druhé pak celé sídliště Pod Vinohrady v Uherském Brodě či přestavba centra Otrokovic.

Z díla:


Se třináctiletým Britem (+2015)Architekt Jan Palacký bydlel ve Zlíně na Bartošově čtvrti.


[Na začátek stránky]