Zahradní architekti: Zlín

ing Věra Kubečková [1932-2018]Věra Kubečková
Věra Kubečková se narodila 6. 6. 1932 v Brně a zemřela 26.11.2018 ve Zlíně.
Obecnou školu a gymnázium absolvovala v Uherském Hradišti. Po maturitě v roce 1950 byla přijata na Vysokou školu zemědělskou v Brně. Zde strávila 2 roky a ve studiu pokračovala na Vysoké škole zahradnické v Lednici.
Po ukončení školy pracovala ve Stavoprojektu Zlín, a to od roku 1955 až do odchodu do důchodu v roce 1990.

Ve Stavoprojektu zpracovávala projekty sadových úprav ve všech stupních projektové dokumentace, a to ve fázích od terenních průzkumů až po definitivní návrhy.
Byly to řešení zeleně v rámci územních plánů měst a střediskových obcí, podrobných územních plánů až po zastavovací studie a prováděcí plány. Je tedy autorkou ozelenění všech sídlišť, projektovaných ve zlínském Stavoprojektu, a to od Prostějova po Břeclav.
Velký podíl účasti byl zejména při návrzích rekreačních oblastí, např. Chřiby, Lopeník aj. Samostatně pak pracuje na návrzích lesoparků (Napajedla, Malenovice, Luhačovice aj.).
Nejrozáhlejší její prací byl návrh rekultivace starého hliníku na park v Trenčíně.
I v důchodu se uplatňovala konzultacemi při všech problémech se zelení.Věra Kubečková na svém vozítku s D. Vernerovou


Věra Kubečková bydlela ve Zlíně, Nivy II.

[Na začátek stránky]