Čeští architekti: Zlín

ing. arch. Arnošt Kubečka [1924-2004]


A. Kubečka ve svém ateliéru (1967)

Arnošt Kubečka se narodil 27.2.1924 v Brusném a zemřel 1.11.2004 ve Zlíně
Zlínský architekt, který se zaměřoval na urbanistická řešení obytných souborů. Nejvýznamnějšími jsou zlínská sídliště Padělky a Malenovice a uherskohradišťská sídliště Mojmír II., Pod svahy a Malinovského. Je také autorem bývalého komplexu Družba ve Zlíně a rekreačního střediska v Rožnově pod Radhoštěm.

První studii kulturně společenského centra Družba mezi věžovými a apartmánovými domy zpracoval již v roce 1947
arch. Eduard Staša, která prokázala, že to nebude lehký úkol. Během deseti let pak vznikla ještě řada dalších návrhů, neboť prostředí mezi tzv. Morýsovými domy nasadilo vysokou architektonickou laťku. Realizovaný návrh od ing. arch. Arnošta Kubečky, který pochází z roku 1960, byl vítězem užší architektonické soutěže. Centrem komplexu měl být vícepodlažní deskový dům s komerčními plochami v přízemí. Ten byl postaven v roce 1961 jako experimentální, bohužel však v panelové technologii, která komplikovala připojení pozdější společenské části.
Výstavba přilehlého společensko-kulturního centra s budovou restaurace, kina a společenského sálu proběhla v letech 1965-1967. Součástí stavebního programu byl i protiatomový kryt.
Družba se stala oblíbeným centrem společenského života. Probíhaly zde diskotéky a chodilo se sem do kina.
Po změně poměrů v roce 1989 už zde tak živo nebylo. Objekt odkoupila soukromá firma Poker. Ještě tu sice byl přistavěn malý hotel SOLE, ale od té doby původní objekt chátrá (firma skončila v roce 1999 v likvidaci). Současným vlastníkem je firma AV Engineering se zaměřením na automobily, která chce bývalou společenskou část využít mj. jako výstavní prostory pro auta.


Družba v době vzniku

Komplex Družba dnes (foto J. Karásek)

VSUP Zlín, katedra tvarování strojůArchitekt Arnošt Kubečka bydlel ve Zlíně, Nivy II, 433.


[Na začátek stránky]