Architekti: Zlín

ing. arch. Mojmír Čevela, CSc [1930-2004]Mojmír Čevela
Mojmír Čevela bydlel v Brně, Kamenačky 1.
Mojmír Čevela se narodil 26.9.1930 v Napajedlích do rodiny stavitele Františka Čevely. Ten však zemřel už na začátku roku 1942 a živnost převzala matka, za podpory stavitele Černého.
Mojmír Čevela po základní škole v Otrokovicích chodil do gymnázia ve Zlíně a po válce dokončil gymnaziální studia v Kroměříži. Po maturitě 1950 začal studovat divadelní režii v Praze a na JAMU v Brně. Zakrátko však přešel na architekturu.
Po promoci nastoupil do Stavosvitu ve Zlíně. Zde začal projektováním panelových rodinných domků (realizace v Malenovicích). Následoval vývoj montovaných hal, rekreační středisko Miloňov, ambasáda v Tiraně, pavilonová škola ve Zlíně, rekonstrukce fasády obchodního domu tamtéž.
Na začátku 60-tých let přesídlil do Brna, kde ho čekal projekt administrativní budovy pro Královopolskou strojírnu (později Chepos).
V Brně se také stále více zabýval designem. Z té doby velký úspěch (zlatá medaile na rněnském veletrhu 1964) zaznamenala mobilní úpravna vody. Navrhl také design podmořského buldozeru, rastrovacího elektronového mikroskopu (dvě varianty), ale byly to i architektonické projekty (velkokapacitní vodárna, obilní mlýny a j.)
Koncem 60-tých let byl přizván jako učitel na VUT Brno k prof. Kurialovi. Zároveň v Brně spoluzakládá IPD (institut průmyslového designu), který nějakou dobu vede. Byla také zřízena jeho pobočka v Košicích, kam jezdí Čevela přednášet spolu s designerem Gilwanem. Na Košické škole získal titul CSc. Z té doby pocházejí jeho interiéry administrativní budovy podniku Rudý říjen (pneumatikárna) v Otrokovicích a z roku 1978 design Tatry 613 Prezident spolu s Miroslavem Klímou z Uherského Hradiště 1).
Po prodělaném infarktu přestává dojíždět do Košic, ale v Brně při fakultě strojní VUT zakládá velmi úspěšný Designmanagement, kde studenti získávají znalosti z designu strojů.
Umírá 11.3.2004 v Brně.

1)M. Čevela: Jak popravdě voněla stará doba, Brno 2005

[Na začátek stránky]