KANCELÁŘE ANDERSEN CONSULTING

Tančící dům - kanceláře Andersen Consulting v Praze Rasin building Prague / 1997
Interiérové návrhy byly nevděčným úkolem: vnitřní pružnost a povaha celé stavby možnosti interiérů značně svazovaly a také požadavky zákazníka předpokládaly vysokou uspořádanost kanceláří a kvalitu pracovního prostředí. Kromě pracovních prostorů zaměstnanců obsahovalo zadání i nejrůznější druhy zasedacích místností a vyučovacích center. Firmě velice záleželo na tom, aby zde bylo co nejvíce otevřených pracovních prostor, které by vybízely zaměstnance k úzké spolupráci. Některé kanceláře a jednací sály ovšem přesto potřebovaly být akusticky odděleny, a to vyžadovalo kompletní přebudování stropů. Jednou ze zásad firmy je zacházet se všemi zaměstnanci stejně: kancelářský nábytek společníků firmy se výrazně neliší od vybavení ostatních zaměstnanců. Věci jsou ukládány do centralizovaných skříní, v nichž je prostor pro osobní potřebu značně omezen. Knižní materiály jsou umístěny na pohyblivých policích. Cílem architektů bylo vytvořit klidné pohodlné prostředí s uvolněnou atmosférou a s co nejlepšími pracovními podmínkami reflektujícími základní dispozici budovy.