Výstavu zahajuje PhDr L. Kesner, vedoucí Výstavního oddělení SPH