Sál Fórum Laurina a Klementa, Škoda Auto muzeum MLADÁ B0LESLAV

Laurin and Klement Forum, Škoda Auto Museum


MICHAL HLAVÁČEK

1994 - 1996

Foto: Filip Šlapal

V souvislosti s intenzivním rozvojem Škoda Auto, a. s. po roce 1990 dochází i k postupné přeměně objektů původního závodu Laurin a Klement. K té dochází na jedné straně díky tomu, že původní výrobní stavby ztratily své využití, na straně druhé ale - díky unikátním urbanistickým vazbám - hrají roli symbolického styčného bodu mezi automobilkou a "zbývajícím světem". Srdcem rekonstruovaného souboru staveb z počátku století je nové Škoda Auto Muzeum. Zárodkem konverze, která probíhá po etapách, se stala - v souvislosti se stoletým výročím firmy - rekon strukce objektu zvaného Bronzák, a to v letech 1994 - 1995. Charakteristickým rysem této, ale i dalších etap bylo využití charakteru původních prostorů a kontrukčně řemeslných prvků ve vazbě na moderní technicistní materiály jako estetického kontrastu odrážejícího vzájemný vztah historie i současné filosofie firmy. Úpravou tak vzniklo technicky odpovídající i návštěvnicky příjemné prostředí pro firemní sbírku vozů v expozici "100 let Škoda" stejně jako základní administrativní a sociální zázemí. Řešení umožňovalo i mimomuzeální aktivity společenského i prezentačního typu. Vysoká využitelnost prostorů muzea pro tyto aktivity vyvrcholila v roce 1996 další etapou rekonstrukce, a to vestavbou univerzálního konferenčně divadelního sálu včetně zázemí do historické monolitické železobetonové konstrukce. Hlavním dojmem, kterým kompozíce, založená opět na kontrastu původních řemeslně dokonalých detailů a preciznosti materiálů konce dvacátého století, působí, je dojem transparentnosti a lehkosti, dojem monumentálního, ale přitom neokázalého prostoru bez gest, jednoduše řečeno dojem noblesy. To se projevuje především na "pavučině" ocelových konstrukcí vložených galerií a zavěšených schodišt, doplňovaných částečně pískovaným sklem. Celkové materiálové souznění i preciznost detailů navozuje velmi kultivovaný dojem. Velkorysé prostorové cítění, výběr materiálů a zajímavá barevnost, vše v optimálních proporcích a s respektem k prezentovaným exponátům, svědčí o kreativitě autora a vytváří atmosféru důstojnou až slavnostní, ale současně atmosféru nenásilnou a nesvazující. Oživením historických objektů získala společnost Škoda Auto důstojné reprezentativní prostory pro představení tradic i nových cílů firmy.

-JF

Literatura:
Autorská zpráva: Fórum architektury a stavitelství 8-9/1997

The development of the ŠKODA Works in Mladá Boleslav included also the reconstruction of the original building of the old works and its conversion into the Auto Škoda Museum. The first phase of the reconstruction in 1994 - 1995 comprised the installation of a permanent exhibition "100 years of ŠKODA" in the old building. The reconstruction respected maximally the initial appearance of the building and its significant structural efements, while the exhibition proper used the most up-to-date technology. In the second phase of the reconstruction in 1996 a new three-dimensional steel structure bordered with light-weight steel galleries was built into the existing building, creating a big universal space with a stage and an auditorium and further exhibition areas. The interior displays a number of interesting technicist architectural features. The whole space gives a light, open and transparent impression.