Chráněné dílny pro tělesně postižené Horní Bezděkov

Sheltered Workshops for the Handicapped


DAVID VÁVRA, JIŘÍ VOREL

1992 - 1995

Foto: Iveta Kopicová

Stacionář s chráněnou dílnou a krizovým ubytovacím centrem v Horním Bezděkově, zřízený Společností sv. Jan pod Skalou a nazývaný v místě "Letohrádkem Vendula" vzniká od roku 1994 v několika etapách. V rámci postupné bezbariérové rekonstrukce domu původně postaveného z prefabrikátů typu Tesko bylo nutné z hygienických důvodů demontovat stěny a příčky. Interiéry jednoduché podlouhlé dvoupodlažní stavby tak mohly být nově přizpůsobeny potřebám těch, kdo se pohybují na invalidním vozíku. Záměrem architekta je propojit život v budově se zahradou a okolním terénem, odkud je velkolepý výhled do krajiny.

Dominantou stavby je hala v přízemí s mohutným, plasticky sugestivně tvarovaným krbem (spolutvůrce Jiří Vorel). Dalším výrazným prostorotvorným prvkem je trámová příhradová konstrukce a dřevěný podhled, které dodávají velké místnosti nový rozměr a přátelsky přívětivou, otevřenou atmosféru. Stěna zdobená monumentálním reliéfem z nepálené hlíny a klacků, představujícím svatého Františka a vlka z Gubia, působí sugestivně symbolicky, nikoli však agresivně. Dva velké pracovní stoly, poznamenané výrazným rukopisem Jiřího Vorla, podtrhují charakter a poslání stavby. Ústřední stůl symbolizuje letícího ptáka a lidské vykoupení. Kořen starého dubu nalezený v lese je jeho základem, jinak je sestaven z řady dřev a má několik výškových úrovní, takže pod něj mohou zajet různé typy invalidních vozíků. Mohutný skleněný kruh uprostřed (kterým je kořen vidět) je znakem nejen životadárného slunce, ale také kola, jehož vynález znamenal velký civilizační skok v historii lidstva a pro občany odkázané na vozík představuje dodnes mocného původce jejich pohybu. Tento motiv opakoval architekt na řadě jiných prvků, především však na zábradlích lemujících nájezdové rampy a schody, kde dynamicky použitý segment vytváří dokonce iluzi pohybu. Pocitově je příjemný i rastr velkých prosklených oken a dveří, který vnáší do interiéru haly a vedlejší tkalcovské dílny světlo i optimismus.

- LeŽ

Literatura:
Autorská zpráva, nepublikováno

In the proximity of Kladno, not far from Prague, a sheltered workshops for the handicapped originated in an initially dismal building. The demolition of original partitions, a new division of rooms and architectural treatment of such dominant elements as floor beams, a fireplace, a wall relief and worktables made especially for wheelchair users have created an emotionally strong and attractive environment.