FOA_BREEDING ARCHITECTURE        VÝSTAVA       

 


Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1     24.6.- 4.9.2005

 

FOA: Breeding Architecture/Rodokmen architektury

Kancelář Foreign Office Architects (FOA) založili v roce 1992 v Londýně Farshid Moussavi a Alejandro Zaera Pólo. FOA je mezinárodní architektonická praxe zaměřená na výzkum současné urbánní situace a stavebních technologií.
Výstava je založená na konstrukci otisku genetického kódu architektonické praxe FOA jako rodokmenu idejí, které se vyvíjejí v průběhu času v různých prostředích. Cílem je identifikovat škálu rozmanitých architektonických „druhů", které lze klasifikovat a rozmnožovat, které mohou mutovat a vyvíjet se. V průběhu několika let vytvářejí genetickou zásobárnu, z níž lze analyticky vybírat úspěšné charakteristické rysy. Práci FOA lze chápat jako proces fylogeneze, v němž se semena šíří napříč různými ekosystémy a vyrůstají z nich různé, ale nikoli různorodé organismy.
Rodokmen architektury představuje deset let architektonické tvorby FOA v širším kontextu. V hlavní místnosti galerie je instalováno 29 panelů s jednotlivými projekty. Každý panel obsahuje diagram „klasifikace architektonických druhů" s vyznačeným rodokmenem příslušného projektu.
Instalace v předsálí nazvaná Operační systémy nabízí pohled do metody práce FOA. Je zaměřená na strukturu kanceláře, proces tvorby a externí vlivy, které působí na formování architektonických konceptů. Instalace je založena na faksimilích dokumentů z různých fází tvůrčího procesu.

[Na začátek stránky]