IN/EX TERIOR - Práce Evy Jiřičné

 

OranžerieOranžerie pražského hradu

PRAŽSKÝ HRAD, ORANŽÉRIE
Na jižní straně Královské zahrady, na okraji příkopu oddělujícího zahradu od kopce, na němž byl ve středověku vystavěn Pražsky hrad, je kamenná zeď. Za ní byla v polovině 15. století vystavěna první oranžérie. Pomerančovníky, kryté před silnými větry a vystavené přímým slunečním paprskům, dokázaly přežít v relativně primitivních podmínkách až do začátku první světové války, kdy nedostatkem péče zahynuly. Po druhé světové válce se opět objevily snahy využít toto místo i nadále pro pěstování rostlin a stromů. Byl vybudován jednoduchý skleník s prosklenou střechou, který pomalu chátral, až se nakonec v létě 1996 rozpadl úplně.
Úkolem architektů bylo vytvořit návrh na nový skleníkový objekt na původním půdorysu, který by respektoval historickou funkci místa a současně promlouval architektonickým jazykem 20. století.
Po zvážení možnosti využití šikmých, plochých, stanových a jiných druhů střech byla nakonec se souhlasem klienta zvolena forma diagonální sítě z nerezové oceli, která nese zavěšený skleněný „krunýř" stavby.
Přední stěna oranžérie, přestavěná roku 1947, měla být původně zachována. Protože však její technický stav nevyhovoval, byla stržena. V dláždění nového skleníku bylo vyznačeno, kde se původní stěna nacházela.
Z funkčního hlediska se nová stavba skládá ze tří hlavních oddělení - první je určeno pro dekorativní květiny a stromy, druhé pro rostliny používané pro výsadbu v areálu Hradu a jejich regeneraci a třetí pro šlechtění nových druhů flóry. Každé z těchto oddělení potřebuje vlastní klimatický režim a odlišné zařízení pro ošetřování rostlin.
Nová oranžérie vycházející ve svém konceptu z geometrie válcové stavby je rámována diagonálním síťovím ze vzájemně kolmých trubek o průměru 48 mm. Konstrukce je vytvořena ze svařovaných křížů, které jsou propojeny mechanickým spojem se čtyřmi pevnými konci. Trubky jsou sepnuty shora a zdola podložkami se šroubem. Spodní část spojovacího styčníku nese úchytku, na níž jsou zavěšeny čtyři rohy tabulí lepeného skla vzájemně tmelených čirým silikonem. Síťoví je ztuženo stěnami ze skla a kovu a zezadu, rovnoběžně se zdí Královské zahrady, je podepřeno trojúhelníkovým prostorovým rámem, který vyrovnává působení horizontálních i vertikálních sil.
Uvnitř skleněného válce jsou instalovány stahovací rolety, které slouží v létě k zastínění a v zimě k izolaci. Topení je částečně rozváděno trubkami umístěnými pod roletami, které v zimě zamezují srážení vody, a částečně je vedeno podlahovým kanálem a podél zachované cihelné zdi. Další rozvody, spuštěné z konstrukce, slouží pro vodní rozprašovače.
Údržba je zajišťována z obloukové příhradové lávky, která se podél celé stavby pohybuje po dvou kolejnicích. 


[Na začátek stránky]