IN/EX TERIOR - Práce Evy Jiřičné

 

Hotel JosefHotel Josef

HOTEL JOSEF Praha l Hotel se nachází v centru Starého Města, na malém prostoru, vymezeném třemi ulicemi. Pozemku dominuje silně dekorativní šestipatrová budova z devatenáctého století s typickou střechou, jejíž výrazně ohraničený hřeben dokresluje obzor. Po pečlivé studii urbanistických podmínek byl nakonec schválen osmipatrový hotel s tím, že citlivě naváže na fasády a střechy obou sousedních budov. Ke sladění starého a nového, tradičního a moderního, skvěle přispívá použití lehkých perforovaných slunečních clon. Tyto lehké stříšky slouží nejen ke chlazení vnitřních prostor, ale dodávají fasádě trojrozměrný charakter, který by jinak poněkud jednotvárná skleněná stěna postrádala. V přízemí a suterénu budovy se nacházejí veřejné prostory - recepce, restaurace a konferenční místnosti. Hlavní vstupní foyer je tiché, klidné místo s monochromatickým barevným schématem, kde květiny a předměty jsou aranžovány k dotváření atmosféry, zatímco restaurace je řešena v duchu českého modernismu 30. let. Do zbývající části budovy je situováno 110 pokojů zakomponovaných do komplikovaného a často stísněného prostoru. I tak jsou pokoje řešeny se vším pohodlím. Některé mají prosklené koupelny, dodávající relativně malému pokoji další rozměr. Pro hosty toužící po větším soukromí jsou k dispozici pokoje s koupelnami obloženými kamenem. Pokoje ve dvou nejvyšších patrech mají terasy, které lze použít k odpočinku i k vyhlídce na město. Nejsou zde záměrně žádné obrazy. Sám výhled je považován za dynamický umělecký prvek plně nahrazující obvyklou kresbu, na kterou se stejně nikdo nedívá. Přesto tu a tam na stěně visí motýl, abychom nezapomněli, jak sama příroda umí být kreativní. 


[Na začátek stránky]