IN/EX TERIOR - Práce Evy Jiřičné

 

Andersen ConsultingAndersen Consulting

ANDERSEN CONSULTING
Dům na Rašínově nábřeží je umístěn na průsečíku vltavského nábřeží a rušné komunikace. Místo samo, které bylo za druhé světové války vybombardováno, bylo nadlouho předmětem intenzivních spekulací architektů, hlavně kvůli citlivému zasazení budovy do sousedství bohatě zdobených domů z 19. století, které navíc spolu s areálem Pražského hradu a budovou Národního divadla tvoří jeden z vrcholů pomyslného trojúhelníku pražského panoramatu.
Současnou stavbu, důmyslnou kancelářskou budovu navrženou architekty Frankem Gehrym a Vládo Miluničem, provázela od počátku rozporuplná hodnocení. Když se firma Andersen Consulting odhodlala obsadit celá tři z pěti poschodí domu, projevila tímto rozhodnutím značnou odvahu. Poté byla přizvána k účasti na vyzvané architektonické soutěži také firma EJA. Interiérové návrhy byly nevděčným úkolem: vnitřní proměnlivost a povaha celé stavby možnosti interiérů značně svazovaly a také požadavky zákazníka předpokládaly vysokou kvalitu v uspořádání kanceláří a pracovního prostředí. Navíc existovaly oprávněné pochyby, zda se v relativně nové zemi, jakou je Česká republika, vůbec podaří dosáhnout kvality zaručované ostatními pobočkami firmy ve světě, a to ještě v nákladech přiměřených lokálním podmínkám.
Nárožní stavba má dvě postranní zdi a dvě otevřené fasády: jedna s vyhlídkou na nábřeží a druhá směřuje do dvora. Vnější zdi jsou vytvarované do nepravidelného oblouku, jehož zakřivení se mění s každým patrem. Skleněné panely mezi příčkami a obvodovou stěnou (přibližně kolmo na vnější fasádu) umožňují pohled na zakřivenou zeď podél celého obvodu. Tyto panely dodávají stavbě dojem otevřenosti a charakterizují zvolené řešení.
Vedle požadavků na pracovní prostory zaměstnanců obsahovalo zadání i požadavky na nejrůznější druhy zasedacích místností a výukových center. Firmě velice záleželo na tom, aby zde bylo co nejvíce otevřených pracovních prostor, jež by samy vybízely zaměstnance k úzké spolupráci. Některé kanceláře a jednací sály ovšem přesto potřebovaly být akusticky odděleny, a to vyžadovalo kompletní přebudování stropů. Tento úkol se stal první výzvou pro architekty, kteří hodlali celkový charakter stavby zachovat, ale zároveň jej vylepšit, aniž by se odchýlili od funkčních požadavků klienta.
Jednou z firemních zásad je zacházet se všemi zaměstnanci stejně: kancelářský nábytek společníků firmy se výrazně neliší od vybavení ostatních zaměstnanců. Věci se ukládají do centrali- zovaných skříněk, v nichž je prostor pro osobní potřebu značně omezen. Příruční knihovna je umístěna na pohyblivých policích. Cílem architektů bylo vytvořit klidné, pohodlné prostředí s uvolněnou atmosférou a s co nejlepšími pracovními podmínkami pro všechny zaměstnance firmy bez rozdílu. 


[Na začátek stránky]