OHLASY

  Hospodářské noviny

  Mladá Fronta Dnes

  Střecha

  Respekt

  Týden

  Domov

  Architekt

  Development news

  Lidové noviny

  Arch (SR)

  Remeslo Umenie Dizajn (SR)

  ArchinetHospodářské noviny 15.11.2001

ZPRÁVA O STAVU ČESKÉHO DESIGNU

Na knižní trh přichází publikace, která přibližuje předměty denního užitku z ateliérů domácích návrhářů

Svazek Český design 1995-2000 představuje na dvou stovkách stránek 210 prací od 132 českých návrhářů.

Ivan Matějka


Praha,15.11. 2001

Knih o českém designu nebylo u nás napsáno mnoho. A publikace o moderním designu? Ty vlastně neexistují, pokud mezi ně nepočítáme obsáhlejší katalogy bilančních výstav. I proto se obecně prospěšná společnost Prostor rozhodla vydat obsáhlejší svazek, jenž by zmapoval aktuální situaci oboru. A záměrně ji koncipoval nejen pro odborníky, ale i laiky. »Chtěli jsme, aby to byla kniha maximálně srozumitelná a jednoduchá,« říká pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jiří Pelcl, který pro publikaci napsal úvodní studii a vybral příklady konkrétní designérské práce. »Naší snahou nebyl hlubší uměleckohistorický ponor. I když to někteří odborníci budou možná považovat za povrchnost,« říká. A dodává: »Design by neměl být vnímán jako vysoké umění, jako něco odtažitého od výroby.« V těch slovech je skryt i další autorský záměr. Kniha o designu by se měla dostat do rukou výrobců, které snad podnítí k úvahám, zda by jejich produkty neměly být jen užitečné, ale i krásné. Pokud považujeme knihu za výrobek, tak Český design 1995-2000 jde v kráse příkladem. Jednoduché grafické řešení je dílem Vladimíra Anděla a Aleše Najbrta. Velká publikace kvalitně vytištěná na křídě by neměla přijít zkrátka v dalším ročníku soutěže o nejkrásnější knihu České republiky.
Hlavní kapitoly knihy prostřednictvím působivých barevných fotografií přibližují pět okruhů designu - nábytek, předměty na stůl, textil, svítidla a výrobky, tedy předměty, které každodenně užíváme v bytě či v domě. Stranou zůstal grafický design, šperky, oděvy a průmyslový design stojů a dopravních prostředků. »Inspirací mi byla publikace The International Design Yearbook, který vychází v londýnském nakladatelství Calmann & King,« říká Jiří Pelcl. Vstupní text, kterým knihu doprovodil, ovšem míří z devadesátých let hluboko do historie. Mapuje český design (i jeho mezinárodní souvislosti a vazby) už od dvacátých let.
Kolekce dvě stě deseti prací sto dvaatřiceti designérů, již kniha obsáhla, je ovšem osobním výběrem Pelclovým. »Snažil jsem se být co nejvíce objektivní. Vybíral jsem díla, o nichž si myslím, že reflektují naše prostředí, jsou invenční a mají schopnost pozitivně ovlivňovat naše okolí i nás samotné,« objasňuje svůj přístup Pelcl. I proto jsou v knize vedle tvůrců renomovaných zastoupeni designéři méně známí či dokonce začínající.
Svazek uzavírá několik faktografických přehledů. Vedle rejstříku zastoupených designérů je to zejména obsáhlý seznam výstav, přednášek a sympozií z celých 90. let. Užitečné jsou i soupisy odborných škol, na nichž je možné design studovat, a muzeí a galerií, které wytvářejí sbírky designu.

Mladá Fronta Dnes 4.12.2001

Žádá se nerez a sklo. Jako by si lidé nevěřili

Jiří Pelcl o své profesi designéra a lidech okolo


FOTO: FILIP ŠLAPAL

Jiří Pelcl (1950) vystudoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (dnes zde vede ateliér architektury a designu) a design nábytku na Royal of Art v Londýně. Vedle vlastní tvorby přednáší v zahraničí (University of California Berkeley, Yale University New Haven, Royal College of Art London). Je autorem například interiérů na Pražském hradě, velvyslanectví České republiky v Římě a v Pretorii, projektuje rodinné domy, věnuje se rekonstrukcím veřejných budov. Je zastoupen v řadě sbírek včetně zahraničních. Má za sebou 15 autorských výstav, poslední v roce 1999 v galerii Neot v Paříži. Je autorem ojedinělé dvojjazyčné publikace Český design 1995-2000 (Prostor 2001)

.

Působí plachým dojmem. Jeho názorům však pozorně naslouchají studenti i architekti všude ve světě. Dokonce i doma, a to nebývá zvykem. Šéf ateliéru architektury a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Jiří Pelcl je úspěšný i jako designér. Z jeho hrníčků lze pít, v jeho interiérech se dá bydlet. A to rozlodně neplatí o mnohých, byť, uznávaných umělcích.

Někteří návrháři tvrdí, že design je pouze dobré řemeslo, jiní ho pokládají za umění. Kalm ho řadíte vy?

Za zavádějící pokládám už výraz umění. Go to je? Ohromně těžké bývá navrhnout i drobnost, která lidi osloví. Vymyslete obyčejný hrnec, aby si ženská, když ho uvidí, řekla - ten musím mít. To, je přece umění. Vezměte si třeba takovou hloupost, plastový otvírač na PET láhve (výrobek byl oceněn cenou Vynikající design 2000, pozn. redakce). Jenže babička bez něho láhev neotevře. Tvarově je dokonatý, stojí pár korun. Právě na takových věcech vidíte nesmyslnost tvrzení, že design je odtržený od výrohy a znamená vysokou cenu. To je jem mýtus.

Aby to však platilo, na to musí být dva - kromě designéra i výrobce. Nedávno jste prohlásil, že ti naši jsou malí, slabí a líní. Proč?

Protože o většině platí, že je zajímá jen výroba. Neumějí obchodovat, je jim líto dát peníze na reklamu. Spousta firem čeká na nějakého spasitele. Proto se u nás tak daří třeba Němcům. Přinesou návrh - a vyráhí se. Lidé chtějí mít jistotu, ted', hned. Co bude zítra, tím se netrápí. Západ umí lépe obchodovat, bývá velkorysejší, předvídavější. Obchod je nejslabší článek našich firem, ne výroba. Ale hlavně naši výrobci nemají vlastní vizi, i když se najdou výjimky, třeba Koryna, Techo nebo Fast. Ti vědí, co budou dělat za rok i za dva.

Co s tím?

Je třeba si vybudovat vlastní cestu, s horizontem do budoucnosti, najít nové výrobky. A měly by to být věci kvalitní, za dostupnou cenu.

Ve Vaši knize Český design 1995-2000, která ukazuje aktuální situaci v českém designu za poslednfch pět let, najdeme až nečekaně hodně žen-návrhářek. Je to náhoda?

Ne. Ženy jsou dnes vytrvalejší, cílevědomější. Muži bývají velkorysejší, nad spoustou věcí mávnou rukou, ale když to uděláte v momentě, kdy chcete dostat své věci do výroby, není to dobře. Ženy jsou cílevědomější. A někdy tvrdší než muži.

Přednášíte na předních světových univerzitách. Jsou tamní studenti jiní?

Pokud jde o talent, tak ne. Ale mají větší motivaci, úkoly dělají s větší vervou a nasazením, chutí i poctivostí. Proto si myslím, že se tady musí zavést školné, i kdyby mělo být symbolické. Koho studium moc nebere, ten toho nechá.

U konečném úspěchu však stejně nakonec rozhoduje zákazník. Jaký je ten náš?

Obecná vzdělanost by měla být vyšší, ale nejde o žádné elitářství, s vysokoškolskými diplomy to nesouvisí. My strašně rádi předstíráme, chceme, "aby to vypadalo líp", proto se tak dobře prodávají přezdobené věci, proto je tak často symbolem luxusu a kvality nerez, sklo nebo mramor. Jako kdyby si lidé nebyli jisti sami sebou.

Jste pedagog, dá se s tím něco dělat ve školách?

Chybí mi estetická výchova, ne malování. Děti by se v širším rámci mohly seznamovat s prostředím, které je obklopuje, všímat si jednotlivých maličkostí, barev nebo tvaru kliky. Potom zkusit popsat třeba banku, školu nebo vlak. Pak si vytvoří vlastní názor, zbaví se závislosti na reklamách. Ty strašně zpomalily úroveň vlastního myšlení, zbavují nás individuality. Proč si myslíte, že tady prosperují ti hrůzostrašní velkoprodejci s nekvalitním nábytkem? To není jen v cenách. Na zákazníka se chrlí pod tlakem reklamy, bombastická hesla, obrovské haly. Na tohle jsme nebyli připraveni.

Alena Řezníčková

Střecha 1,2002

Nekonečný příběh
Český design 1995-2000

Alena Müllerová

Dvě stovky prací sto dvaatřiceti našich autorů. Dílo, které - v dosud nevídaném rozsahu - nabízí odborníkovi i laikovi určitý obraz doby. Přehled o tom, jak jsme si v Česku na sklonku milénia poradili s výtvarným pojetím předmětů, které nás v běžném životě obklopují. Podle Jiřího Pelcla, autora výběru prací i Zprávy o českém designu v úvodu knihy, kterou cv listopadu vyslalo do světa nakladatelství a vydavatelství Prostor (PROSTOR, o.p.s - pozn. red.), jsme si ve srovnání s ostatním světem rozhodně nevedli špatně. I když je pravdou, že mezi vnímáním designérů a nejširší veřejnosti je leckdy opravdu propastný rozdíl. Chcete-li tedy vědět, jak si v tvůrčím světě stojíme, kam jsme pokročili od roku 1927, kdy se tehdy ještě československý design "narodil", zalistujte si s námi. Stránky této výpravné, publikace vám v pěti oddílech - nábytek, svítidla, věci na stůl, textil, výrobky - nabízejí skutečně širokou škálu pohledů na práci, která dokonale odráží naše prostředí, je invenční, ovlivňuje naše okolí i nás samotné. Na tom, jak na vás budou zobrazené předměty působit, mají samozřejmě zásluhu i autoři snímků - s některými z fotografů - zejména s Ivetou Kopicovou - se setkáváte i na stránkách Střechy nad hlavou.

Respekt 27.12.2001 - 6.1.2002

Návrháři všedních krás

Knižní zpráva o českém designu


Čeština se dlouho úzkostlivě vyhýbala anglickému pojmu design. Na pomoc si brala nejrůznější opisy typu průmyslové výtvarnictví, průmyslová estetika, estetické utváření předmětů, průmyslové návrhářství. Dnešní novořeč z něj naopak učinila nadužívané módní slovo. Jenže v umělém prostředí, jež obýváme, prakticky nenajdeme předmět, který by neprošel návrhářovým ateliérem. Prehistorie designu v českých zemích by se dala sledovat od počátků domácí průmyslové výroby, prvních průmyslových výstav a od vzniku institucí, jejíchž posláním bylo překlenout svár umění a průmyslové výroby (průmyslových a uměleckoprůmyslových muzeí a uměleckoprůmyslových škol).

Pro dávnověk českého designu je příznačný ohlas reformátorských myšlenek Johna Ruskina a Williama Morrise, který vykrystalizoval v domácí koncepci uměleckého průmyslu. Secese pak znovu sblížila nejen jednotlivé druhy vizuální kultury, ale také vysoké umění s předměty každodenní potřeby Časné dějiny českého designu zdobí jména významných architektů, kteří ve svých dílech spojovali uměleckou, technickou a vědeckou složku, ale také užitkovou služebnost a umělecký výraz. Po unikátní periodě českého kubismu i vlně oficiálního dekorativismu, reprezentujícího mladý československý stát, a po nové podobě ruskinovské a morrisovské utopie, jež se projevila návratem k řemeslům, začala vlna poetistického civilismu objevovat krásu moderní průmyslové civilizace a vtahovat ji do umění.

Umění, technika, věda

Zrod českého designu je spjat s funkcionalismem, jenž posílil v trojici umění - technika - věda poslední z pólů. Funkcionalistické chápání architekta jako organizátora všech životních funkcí je zároveň definicí designéra. Funkcionalistický poměr k potřebám neznamená jen jejich efektivní, tedy ekonomické, vědou podložené uspokojování, ale i jejich kultivaci, oddělení potřeb skutečných od fiktivních. Vědecké poznání potřeb otevírá možnost jejich klasifikace, statistické kvantifikace, minimalizace. Koncepce samobytného vzniku formy z funkce se zdála vylučovat krásu, jenže tvorba často vlastní teoretický program popírá: antidekorativismus a kult průmyslové efektivity vytvořily styl, který je dodnes nejen výtvarně, ale také komerčně exploatován. Funkcionalismus se svou novou utopií spravedlivě uspořádané společnosti vědecky vytvářeného a konzumovaného blahobytu narazil přirozeně na základní bariéru: ukázalo se, že řadový konzument nechce být vědecky a umělecky spasen cestou kultivované minimalizace svých potřeb. Výtvarný styl pro masovou výrobu i spotřebu nakonec vyústil v exkluzivní tvorbu ojedinélých předmětů a malých sérií pro intelektuální a ekonomickou elitu.
Za další velké období českého designu lze označit poválečná desetiletí. Funkcionalisté se nově soustředili na design ve válečných letech a za socialismu získalo průmyslové návrhářství institucionální i ideologickou váhu - disponovalo silnými tvůrci schopnými vychovávat stejně silné nástupce. S postupem "úspěchů" socialistického budování ale ztrácelo podstatného partnera: zdravý průmysl a obchod, schopný vyrábět a dodávat. Dnes reaktualizovaný bruselský styl jako jistá opozice vůči funkcionalistickému minimalismu bohatství tvarů, barev a materiálů i všem dostupných kultivovaných požitků jen sugeroval v reálných kulisách šuntů a chudoby. Co s představou designu jako něčeho, co prodává výrobek, na trhu, který není trhem, a výrobek na něm stejně chybí?
Návrat k demokratické společnosti a tržní ekonomice zastihl český design v nedbalkách. Samotní tvůrci dokázali na rozpad socialistické institucionální struktury reagovat se stejnou pružností jako jejich kolegové architekti. Nikolí již podstatný partner - výroba a obchod. V tlaku masivní sugesce nových potřeb a skomírání domácího průmyslu původní český design mnoho prustoru pro uplatnění nenachází. Jeho značný potenciál má k dispozici jen ojedinělé výrobce, ojedinělé zákazníky, ojedinélé propagátory Exkluzivní autorské objekty, prototypy a malé série pro hrstku exkluzivních zákazníků, drobné izolované enklávy vybroúšené kreativity v rozlehlém úzelní importované globální prúmérnosti připomínají konce Ruskinova hnutí Arts and Crafts, jehož demokratický a sociálně cílený obrodný program vyústil v luxusní produkci pro velmi bohaté.

Pět let

V nedávno vydané publikaci Český design 1995-2000 sestavil autor Jiří Pelcl zprávu o tuzemském designu z předmětů vzniklých v uvedených letech se sympatickým soustředěním na rozměr každodennosti. Díky struktuře, kvalitě fotografií a grafickému řešení jde o zprávu bohatou, přitažlivou a objektivní. Na otázku, zda lze hovořit o nějakém specificky českém designu, autor cudně rezignuje (s výjimkou upozornění na vysoké zastoupení žen v oboru, který je jinde téměř výhradně mužskou profesí). Shromážděný materiál ale náznak některých charakteristik nabízí: odlišnost od globálního komerčního designu není jen odlišností špičkové výtvarné kvality od dobře prodejné bezpohlavnosti, ale je manifestována také příznačnou českou schopností ironie a sebeironie, hravého vtipu stavěného proti sebevážnosti komerce. I s vlastní, tedy domácí minulostí se pracuje vědomě a mnohdy manifestovaně, odkazy k poválečné tradici se rozpínají mezi nostalgií a dalšími rovinami sebeironie. Za české bychom snad mohli označit i polohy lyrismu či vědomou oscilaci mezi vysokým a nízkým, noblesním a plebejským. Ač od rizik masové produkce zahnán k rizikům umělecké výlučnosti, jeví tuzemský design pozoruhodnou vitalitu. Pelclův obraz českého designu konce století je tak obrazem, který bychom našli i v jiných druzích umění: obraz velkého potenciálu, který čeká na své využití.

VLADIMÍR CZUMALO
Autor je pedagog FF UK a FAMU.
Český design 1995-2000. Prostor - architektura - interiér - design. Praha 2001, projekt Dagmar Vernerová, výběr a text Jiří Pelcl, 200 stran.

Týden 7.1.2002

Nová publikace o českém designu

Český design, to znamená stále hlavně sklo. Dozvuky slávy někdejších medailí z Bruselu v roce 1958 jsou pryč a skleněná vítězství už pomalu přecházejí do zatuchlých síní slávy. Přesto u nás v současné době vzniká velmi kvalitní design, o kterém se ale příliš neví - jako by patřil jen do galerií. Právě posledních pět let vývoje českého designu, jenž z ateliérů pronikl i do života, se snaží mapovat kniha vydavatelství Publisher Prostor Český design 1995-2000.

Denně se pohybujeme mezi stovkami předmětů majících nějaký design. Pokud si zařizujeme byt, dáváme mu svým výběrem nábytku i doplňků určitý charakter. Těsně po otevření hranic v roce 1989 tady většinově vítězil poněkud maloměšťácký vkus ve stylu časopisu Schöner Wohnen, později si movitější vrstvy mohly dovolit luxus designu Made in Italy. Většina občanů se ale stále obklopuje domácími obludnostmi, ti citlivější nakupují v Ikeji.

Proč je tomu tak? Proč čeští výrobci nerealizují dobré návrhy českých tvůrců a proč je k tomu nevede ani poptávka? Jaké je vůbec postavení českého designu ve srovnání s okolním světem? Na podobné otázky se snaží najít odpověď publikaee, doplněná kvalitními ukázkami. Knihu sestavil a text napsal nikoliv teoretik, ale designér středního věku, člověk se zkušenostmi předrevolučními i s volným trhem, pedagog a stále ještě donkichot Jiří Pelcl. Záměrně nevybíral jen exkluzivní materiál, ale předměty praktické, funkční a esteticky srozumitelné. Před originály dával přednost prototypům nebo malým sériím, tedy věcem, které se vyrobily či se vyrábějí pouze jednou. Jako permanentní bojovník za prosazení zdejšího designu do místní výroby konstatuje, že se to nyní spíše než mužům daří ženám: cílevědomým a realistickým. Poměr konkrétních ukázek o tom ostatně vypovídá.

Přestože se autor snažil vyhledávat opravdu "výrobky", tedy šťastnější případy věcí, které se dostaly až k lidem, obsahuje kniha přece jen více autorských originálů, a to nejen v kategoriích, kde bychom to očekávali, ale kupodivu i v textilu. Do výběru se také důvodně nedostaly exaltované práce s pozůstatky postmoderní manýry, rozšířené u nás hlavně na začátku devadesátých let.

Lenka Lindaurová

Domov 1/2002


Výpravnou knihu s podtitulem nábytek - svítidla - věci na stůl textil - výrobky vydala obecně prospěšná společnost Prostor architektura, interiér, design, a představila ji uprostřed listopadu v atriu objektu Corso Karlín (součásti revitalizovaného komplexu bývalé továrny, tedy v prostředí blízkém obsahu knihy). Dagmar Vernerová, autorka projektu publikace, oslovila Jiřího Pelcla, který se zhostil výběru prací a kromě úvodu zpracoval text shrnující vývoj designu v minulém století, počínaje 20. léty. Je samozřejmé, že v knize nejsou zastoupeni všichni dobří návrháři. Jiří Pelcl v úvodu píše, že si uvědomuje podíl vlastního, tedy subjektivního rozhodování. Volil díla, která považuje za invenční, reflektující naše prostředí a s pozitivním působením na okolí; ostatně, mnohá z nich získala ocenění, jako například Vynikající výrobek roku nebo na ně byla nominována. Jen lituji, že převahu netvoří sériově vyráběné předměty; přesto sličná kniha Český design přináší dobrou zprávu. -čap-

Architekt 2/2002


ČESKÝ /?/ DESIGN

KNIHU ČESKÝ DESIGN 1995 - 2000 RECENZUJE JAN ROUS

Autor publikace Jiří Pelcl hned od počátku upozorňuje, že jde o osobně zabarvený přístup k výběru designérské tvorby - sám je ostatně designér patřící ke střední generaci (nar. 1950), který v roce 1987 spoluzakládal významné sdružení architektů Atika a v roce 1992 se stal uměleckým ředitelem první české galerie designu Galerie Genia loci. Od roku 1997 vede ateliér designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, což vše jenom potvrzuje vyhraněnou individualitu a do ruky jí vkládá individuální klíč volby.
Nepřekvapuje tedy ani, že velké množství uvedených realizací ukazuje ke škole, tedy k VŠUP v její pražské i zlínské části, a to nejen k absolventům, ale i k současným studentům. Spíše než dokumentací stavu českého designu v podobě realizací, které se staly součástí žitého prostoru a vytvářejí styl bydlení, osvětlování prostoru a stolování, je publikace pohledem na otevřený proces tvarování v autorských originálech, méně v prototypech a nejméně v definitivních realizacích, jež prošly třeba i v malých tirážích trhem. Kniha o designu by ale měla být alespoň pokusem o výpověd' o proměně kulturní úrovně, o zvyšujících se a kulturně se stabilizujících životních standardech, o účasti na jejich formování, jde v tomto prostoru o stále ještě pokusy dosti obtížné, jež nenacházejí valného ohlasu. Přesto ale existují - například v roce 1998 otevřený restaurant Dynamo, prostor stvořený a komponovaný, částečně i z neautorských prvků, Michalem Froňkem a Janem Němečkem, tvořícími skupinu Olgoj Chorchoj (nejprve studenti Alexia Appla a posléze Bořka Šípka, v současné době vedou Ateliér designu výrobků na VŠUP). Písmo Dynamo pro tento prostor vytvořil Aleš Najbrt, který rovněž upravil Pelclovu knihu. Zmiňuji tento celek proto, že je jedním z existujících vstupů do veřejného prostoru, je jeho nově stvořenou verzí se všemi detaily, jež takový prostor obsahuje, tedy i s typografií. Instruktivní o stavu českého designu by jistě byly i podobné realizace Pelclovy nebo třeba Kroupovy, jako bylo například jeho oceněné České centrum v Paříži (viz. A. č. 6/1998 - pozn. red.). Z tohoto důvodu tu vyloženě postrádám i prezentace Babákovy a Tučkovy po mnoha stránkách vynikající kolekce svítidel Pur, realizovaných v roce 1998 jednou z mála domácích firem zaměřených na aktuální design - Tunnel.
Pelcl svému výběru předesílá Zprávu o českém designu, jakousi základní faktografii oblasti českého designu 20. století, která v sobě skrývá několik problémů. Tím klíčovým je pochopitelně samotný pojem designu a jeho náplň, jimž se v české kritice nebo teorii nevěnuje doposud potřebná pozornost. Milena Lamarová a Uměleckoprůmyslové muzeum jim však věnovaly velkorysou pozornost výstavní: Století designu (1985) nebo 50. léta - užité umění a design (1988), jimž předcházela velkolepá expozice nových technologií a designu Design a plastické hmoty (1972), představovaly zásadní informace o rozloze a pokusily se zároveň dosud unikavý pojem definovat. Rozlohu problému doplnily pak výstavy českého funkcionalismu a kubismu, který právě v oblasti užitého umění a architektury představoval v Evropě ojedinělý fenomén. V tomto smyslu se také stal v oblasti designu skutečným výrazem genia loci.
Pelcl se pokouší v úvodním textu pojem naplnit hlavně faktograficky a doplňuje jej základními daty. Kořeny designu nachází v okamžiku vytěsňování uměleckořemeslných technik průmyslovou, tedy sériovou realizací "funkcionalistických ideálů". Třicátá léta se zároveň dožadovala standardního produktu, jeho estetika byla nesena ideologií funkce a jednoduchosti, časovosti a ekonomické přístupnosti. Tato estetíka však zároveň navrhovala životní styl, na jehož tvorbě se zcela vědomě podíleli architekti a designéři nábytku, svítidel, textilu anebo věcí na stůl. Pelcl sice zmiňuje na počátku éry designu zároveň i časově předcházející uskupení architektů, malířů a grafiků Artěl, jehož umělci však byla - oproti velkosériovému průmyslovému produktu funkcionalismu - pocitována potřeba individuálního, poněkud výlučného produktu, který měl ovšem také stylotvornou ambici, i on chtěl být výrazem životního stylu. Umělci Artělu navrhovali později pro Krásnou jizbu, jež od konce 20. let prezentovala zásady funkcionalísmu. Objevuje se tu tak určítá dvojdomost, která je pro české užité umění a design fatální: návrh vychází z formulace funkce, je však koncipován zároveň jako umělecké dílo. Ve 30. letech se však objevuje už i skutečná svrchovaná designérská osobnost: Ladislav Sutnar, umělecký ředitel nakladatelství Družstevní práce a její Krásné jizby, jehož tvorba kořenila v Artělu, směřovaia však k typu a standardu ve všech kulturních oblastech životního prostředí - navrhoval sklo, porcelán, textil, byl architektem domácích a zahraničních výstav Svazu čs. díla, zformoval funkcionalistické znaky knižní a časopisecké produkce nakladatelství Družstevní práce, úhrnem pro toto vše vytvořil konečně i formy a zásady reklamy.
Meziválečná doba byla svým pojetím produktu pro životní prostředí zainteresovaná výlučně už na průmysiové výrobě, at už v malých, nebo velkých sériích. Postfunkcionalismus sorely 50. let na průmyslové bázi setrval, objevovala se však nutnost jeho uměleckých inovací. Klíčovou roli tu sehrála skupina Bilance, sdružující od roku 1957 skoro pět desítek umělců pracujících v oblasti užitého umění, mezi nimiž dochází už k vědomému rozlišení autorské tvorby, užitého umění a designu; pro české užité umění té doby je příznačné, že mnozí tvůrci se pohybují ve všech třech oblastech - znovu se objevuje ona dvojdomost, charakterizující i poválečné užité umění. Jedinou jasně vymezenou kategorií se stává v této době průmyslový design, vyučovaný na zlínské Škole umění, která se v roce 1959 stala součástí VŠUP.
Až na průmyslový design, který je zastoupen v kapitole Výrobky, vykazuje převážná část současného českého designu, dokumentovaného v Pelclově výběru mezi lety 1995 - 2000, exkluzivní charakter. Přestože možnosti jeho prezentace se obrovským způsobem rozšířiiy a do svých výstavních a sběrných p(ánů zařadily design téměř všechny velké galerie a muzea a soustavně jej prezentují komerční galerie, jejich efekt je nevelký. A to i přesto, že dochází k publikaci v domácích, ale i zahraničních médiích a že účast našich designérů na zahraničích veletrzích a výstavách není už vzácností. Pelcl formuluje domněnku, že soudobý design má v sobě stále "málo civilnosti, málo obyčejnosti všedního dne". Podle kritika konzumu a absolutizace tržních mechanismů, filosofa Jeana Baudrillarda, má tato exkluzivita další důvod. Podle něj postmoderna vytěsnila symbolické a funkční kvality výrobku a začala jej navrhovat jako znak. Znak se stává zároveň jakýmsi kódem, který se chce lišit od ostatních kódů. Trh se pak nezajímá o vyjasňování a obohacování výrazů funkce, ale iniciuje její tvarové transformace a metafory do množství pouhých jejich odlišností. Inovace pak probíhá jen na malém prostoru zajímavosti, atraktivnosti, šoku. Proto také jedním z aktuálních problémů soudobého designu je podle Pelcla jeho etika. Je třeba znovu zkoumat "oprávněnost existence nových výrobků a jejich skutečné hodnoty pro člověka". V tomto úhlu ztrácí podle Jiřího Pelcla i na zajímavosti jeden z typicky českých syndromů v podobě národní identity a její případné ztráty v globalizovaném světě.

AUTOR JE KUNSTHISTORIK, VEDOUCÍ KATEDRY DĚJIN UMĚNI A ESTETIKY VŠUP

 

Development news 1-2/2002 str. 56

ČESKÝ DESIGN
1995 --- 2000
CZECH DESIGN

Obecně prospěšná společnost PROSTOR vydala za poměrně krátkou dobu své existence řadu výpravných publikací z oblasti stavitelství, architektury a designu. Výsledkem zatím posledního realizovaného projektu ředitelky společnosti Dagmar Vernerové je reprezentativní publikace Český design 1995 - 2000 autora Jiřího Pelcla. Ke zpracování tohoto náročného dosud knižné míjeneho námětu byl osloven zkušený renomovaný designér, publicista a pedagog - vedoucí ateliéru Architektura a design na Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který přednáší nejen na domácích, ale i zahraničních vysokých školách.
Jiří Pelcl knihu připravil k vydání ve spolupráci s řadou našich předních odborníků zabývajících se designem. Obsah široce pojatého oboru design je zde rozdělen do pěti kapitol, kterými jsou nábytek, svítidla, věci na stůl, textil a design výrobků. Ve výběru 210 prací 132 představených designerů nejsou zahrnuty oděvy, šperky, grafický design a průmyslový design strojů a dopravních prostředků. Na úvodní slovo navazuje stručný vývoj českého designu v období od 20. do 90. let minulého století paralelně doplněný nejdůležitějšími podněty vývoje v zahraničí. Obrazovou, část prezentovaných vybraných děl uzavírají informace o autorech. Za nimi následuje velmi vítaná obsažná pasáž zahrnující, přehledy výstav, přednášek a akcí o designu z let 1990 - 2000, institucí věnujících se designu a odborných škol specializovaných na umění, design a řemeslo. Kniha je určena odborné i laické veřejnosti a díky textu v českém a anglickém jazyce je přístupná i zahraničním čtenářům. Zájemce zaujome již svým čistým zdařilým grafickým ztvárněním, které patří grafickému studiu Najbrt. V úvodu knihy autor uvádí: "Snažil jsem se být při výběru prací objektivní, i když si uvědomuji, že každá volba je podmíněna subjektivním rozhodnutím. Vybral jsem díla, o nichž si myslím, že reflektují naše prostředí, jsou invenční a mají schopnost pozitivně ovlivnit naše okolí i nás samotné." Úkol to byl jistě nelehký, nebot' takto široce pojatá publikace u nás vyšla poprvé. Společnost Prostor vydáním titulu o designu zaplnila prázdné místo v dané tématické oblasti. Nelze si než přát, aby v plné miře platila slova, která napsal o českém desig nu významný holandský teoretik designu Peter van Kester, který společně s naší teoretičkou designu Milenou Lamarovou knihu pokřtil: "Země svižně dohání to, v čem po léta zaostávala, a opět se zapojuje do mezinárodního dění. Stává se znovu tím, čím až do druhé světové války byla: zemí pevně zakořeněnou v kultuře své doby, s intenzivními kontakty s Paříží, Berlínem, Londýnem i Římem." Navíc přejme příští publikaci o designu, aby její autoři mohli vybírat návrhy invenčních a talentovaných designerů nejen převážně z modelů a prototypů, ale z větší míry mezi výrobně úspěšnými realizovanými výrobky.
(iik)

 

Lidové noviny 4.dubna 2002, str. 27

Užitečná, ale neúplná mapa českého designu

V české a anglické mutaci přináší publikace Český design 1995 - 2000 přehled výrobků našich designérů z posledních let. Po dlouhé době tak máme před sebou další pokus o mapování tohoto odvětví na pomezí užitého a volného umění.

Kniha v náznacích odráží klikatou cestu tohoto "umění pro život". Je očekávaným přehledem převážně renomovaných autorů, neohlížejícím se na komerční tlaky nejrůznějších firem. Odráží snahu o kultivaci života, ale ilustruje také místy dohánění západu v životním - líbivém i kvalitním - stylu.
Design jako obor má za sebou složitá období. V socialistické éře se špičkové výrobky ve stínu masové průmyslové výroby těžko prosazovaly. Až díky uvolnění a živějším kontaktům v osmdesátých letech se začaly objevovat významné osobnosti oboru. V roce 1986 byla založena první skupina (Atika), jež svou postmoderní estetikou předznamenala novou, osobitější etapu. Vít Cimbura, Bohuslav Horák a další měli postupně úspěchy i na mezinárodní scéně - jejich vystoupení bylo v Čechách vždy událostí (někdy i snobskou) a příležitostí uvědomit si význam vzhledu předmětů všedního dne.
Ve světě se mezitím protagonisté postmodernistického "zpochybňování dobrého vkusu" stali hvězdami médií. Philipp Starck (největší i "nejmorálnější" z nich), Ron Arad či tehdy v Nizozemsku žijící Bořek Šípek udávali v jistých kruzích tón. Následovala etapa "nové odpovědnosti" a návratu k podstatě či funkci modelovaného předmětu (židle, věšáku, stolu).
U nás se pozornost k designu více obrátila až během devadesátých let. Zrodila se další z českých skupin Olgoj Chorchoj, která se zabývala experimenty s materiály a "čistou linií".
Výsledky mohly být v té době již k vidění v nových prodejnách a galeriích (Genia loci, Ranný Architects, Ambrosiana atd.), zájemci měli konečně možnost své interiéry vybavit kvalitními a módními výrobky.
Ustálily se také dvě výrazové tendence, jež jsou v knize mapovány. Jedni prosazovali racionální místy až neosobní estetiku (Padrnos, Škorpilová, Nedvěd), druzí razili cestu individuálního vkladu, citu, emocí a také malovýroby či originálních kusů (Horák, Tajboš, Mrnka).
Na rozdíl od široké průmyslové výroby, která i po změně režimu navazovala s designéry spolupráci jen občasnou, se o nevšední výrobky (díla) začaly ve větším měřítku zajímat výstavní instituce. Český design se v posledních letech více prezentuje a porovnává na veletrzích.
Knihu o českém designu uspořádal Jiří Pelcl, činný tvůrce a pedagog. Přináší fundované informace o nábytku, předmětech na stůl (sklo, porcelán, keramika, kov a jiné materiály), textilu, svítidlech a designu výrobků. Chybí zde ale další významné oblasti, například oděvy, šperky, grafika (ta zvláště) a další. Přesto je tento souhrn do jisté míry objektivním i když vymezeným - náhledem a vodítkem.
Radan Wagner

Hodnoceni LN: * * *
Český design 1995 - 2000
Výběr prací a úvodní text Jiří Pelcl
Vydal Prostor - architektura, interiér, design
Praha 2001 175 stran

ARCH 2/2002

ATRAKTÍVNA BILANCIA PÄŤROČNICE ČESKÉNO DIZAJNU

Jiří Pelcl: Český design 1995-2000 Czech design. Prostor - architektura, interiér, design, o. p. s., Praha 2001.

Pražské vydavateľstvo "Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s." ako svoj základný cieľ deklarovalo propagovanie zaujímavých riešení v staviteľstve, architektúre a dizajne s dôrazom na práce súčasných českých autorov. Okrem vydávania ročeniek českej architektúry sa orientuje na tvorbu nedávnej minulosti. Po prácach venovaných českej architektúre 1989 - 1999 (P. Kratochvíl a P. Halík, 2000 /1999 - oprava vydavatele/) a českému interiéru a nábytkovému dizajnu 1989 - 1999 (L. Žižková a kol, 2000) sa v súčasnosti na knižné pulty dostáva publikácia Český design 1995 - 2000, ktorej autorom je Jiří Pelcl. Autor je verejnosti známy najmä ako dizajnér (v roku 1987 jeden zo zakladajúcich členov legendárnej skupiny Atika, neskôr vedúci štúdia Atelier Pelcl), pedagóg (od roku 1997 vedie Ateliér architektúry a dizajnu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe a prednášal na popredných svetových univerzitách) a organizátor (od roku 1992 pôsobil ako umelecký riaditeľ galérie Genia Loci - prvej špecializovanej galérie dizajnu vo vtedajšom Česko-Slovensku). Popri týchto aktivitách sa aj v minulosti venoval publicistickej činnosti (bol napríklad redaktorom bulletinu Interier & Design), ale recenzovaná publikácia je prvou rozsiahlejšou Pelclovou prácou na tomto poli.

K základným pozitívam knihy o českom dizajne uplynulých piatich rokov patrí jej textová časť. Autor v nej prezentuje "nadprácu", ktorú by sme vzhladom na titulom vymedzené obdobie asi neočakávali. Úvodný text komentuje vývojové trendy úžitkovej tvorby v Československu od dvadsiatych rokov 20. storočia po súčasnosť (pozoruhodný je fakt, že na viacerých miestach sa venuje i situácii na Slovensku) a problémy domáceho dizajnu konfrontuje s vývojom vo svete. Takéto ukotvenie súčasnosti v tradíciách a v širších medzinárodných súvislostiach iste prispieva k lepšiemu pochopeniu toho, čo sa dnes v českom (ale v mnohých ohľadoch aj slovenskom) dizajne odohráva. Autorovmu historickému zhrnutiu budú odborníci možno vyčítať prílišnú stručnosť a zjednodušovanie problémov domáceho kontextu, diskutabilný je i výber niektorých kľúčových bodov histórie svetového dizajnu (napríklad pre vývoj plastového nábytku boli asi dôležitejšie Eamesove návrhy z počiatku päťdesiatych rokov 20. storočia než Saarinenova stolička z roku 1956 uvádzaná na s. 12), ale faktom ostáva, že Pelclov text môže poslúžiť ako základná informácia o vývoji dizajnu uplynulého storočia. V situácii, keď sa teoretici v Čechách ostýchajú vydať syntetické dejiny dizajnu svojej krajiny, je Pelclova kniha zároveň "učebnicou" použiteľnou pre študentov dizajnu i širšiu verejnosť. Osobitnú zmienku si zaslúži dôslednosť, s ktorou autor spracoval medailóny autorov publikovaných prác. Daniela Karasová pripojila zoznam výstav, prednášok a sympózií, múzeí a galérií orientovaných na dizajn a dizajnérskych škôl. Čitateľ si však asi položí otázku, prečo sa kniha v úvodnom texte i v záverečných zoznamoch súborne venuje obdobiu celých deväťdesiatych rokov, keď obrazový materiál pokrýva len ich druhú polovicu (tú vymedzuje i titul knihy, ktorý takto vybočuje z radu predchádzajúcich projektov vydavateľstva mapujúcich tvorbu desaťročia po páde "železnej opony"). Ukázalo sa azda pri príprave publikácie, že dizajnérske projekty prvej polovice deväťdesiatych rokov sú menej zaujímavé alebo nedostupné?

Zhrňme teda, že Český design 1995-2000 ponúka fundované a v mnohých smeroch užitočné texty (paralelne s českými i anglické). Kniha je však zároveň výpravnou obrázkovou publikáciou a dá sa predpokladať, že jej "diváci" budú kvantitatívne prevažovať nad "čitateľmi". Atraktívnu, efektnú podobu knihy so zrkadlovým strieborným prebalom na tvrdej väzbe vytvorilo renomované grafické štúdio Aleša Najbrta. Vybrané predmety sú perfektne nasvietené, fotografie pôsobivé, tlač dokonalá. Obrazová časť knihy vytvára pôsobivý obraz českého dizajnu nedávneho obdobia. Azda až príliš pôsobivý, čo si uvedomuje i autor, keď v úvodnom texte (s. 24) konštatuje, že "tato publikace může vzbudit dojem, že je náš design na vynikající úrovni...", ale "snad až příliš velká část aktivity našich návrhářů končí v úrovni autorských objektů, prototypů a limitovaných sérií...". Pod termínom dizajn môžeme rozumieť buď to, čo dizajnéri navrhli, alebo to, čo sa skutočne vyrobilo. Jiří Pelcl si vybral prvú možnosť. Dodajme, že vcelku pochopitelne, pretože v pripade druhej voľby by jeho kniha bola oveľa tenšia a pravdepodobne by sa v kníhkupectvách stala "ležiakom". Ťažko však stanoviť "zdravú" mieru zafarbovania reality naružovo. Je iste pozitívne, že popri "zavedených" dizajnéroch sa pozornosť ušla i študentom dizajnérskych škôl, ale prezentovanie viacerých školských projektov, ktorých životaschopnosť nepreverila konfrontácia s realitou výroby s jej technologickými, ekonomickými a ďalšími limitmi, je v niektorých pripadoch príliš zavádzajúce (za všetky spomeňme aspoň "prototypy" úžitkovej elektroniky Petra Neničku na s. 141, ktoré sú v skutočnosti len základnými ideovými modelmi). Make up vylepšujúci reálnu tvár českého dizajnu je teda možno prihrubý, no pre dokumentačnú hodnotu knihy je dôležitejší fakt, že autorovej pozornosti neunikol žiadny z významnejších dizajnérskych projektov sledovaného obdobia. Škoda len, že sa zo svojho zorného poľa rozhodol vyradiť oblasť strojov a dopravných prostriedkov.

Zdeno Kolesár