Cena za nejkrásnější knihu o umění

Uděluje: Sdružení českých grafiků "František Kupka"


Zdůvodnění udělení ceny:

V knize Český design "...Grafická úprava musela sladit různorodé oblasti užitého umění, což lze hodnotit jako harmonický soulad v komplexu knihy. Právě proto, že jde o velké množství artefaktů, bylo nezbytné v jistém smyslu oddělit obory a za druhé najítuvnitř tématických okruhů estetickou rovnováhu, aby se pohled neroztříštil. Výběr jednotlivých fotografických pohledů je citlivý právě v pojetí tohoto vnitřního souladu v každém oboru. To považujeme za přínos výtvarného řešení této publikace především. Podařilo se vcelku věrohodně reprodukovat barvy, což je v oblastech užitého umění dost důležité, protože barva je jednou z nejdůležitějších vlastností designu vůbec."


Právo 1.6.2002 str. VII

Krásné knihy

Sdružení českých grafiků Františka Kupky ocenilo nejkrásnější české knihy pojednávající o umění, které vyšly v loňském roce. Mezi oceněnými tituly je monografie výtvarníka Borise Jirků Moje džungle z nakladatelství Art and Fact, fotografická publikace Jana Reicha Vltava - Praha, kterou připravilo nakladatelství Petit, a kniha Český design 1995-2000, kterou vydala agentura Prostor-architektura-interiér-design. Poslední cenu si odnesl editor Valerij Stěpanov z nakladatelství Economics an Life International za knihu Franz Kafka v obrazech malíře.
Sdružení existuje od roku 1990, ocenění za nejkrásnější knihy o umění udělovalo podruhé.