Výstava "Pro každý den"Záštita


Igor Němec, radní hlavniho města Prahy
Jsem velice rád, že mohu představit výstavní projekt s mottem Design pro každý den, který širokou veřejnost seznamuje s estetikou předmětů každodenní potřeby. Tento projekt, který se koná pod záštitou hlavního města Prahy, je výrazným obohacením kultury našeho města a představuje umění, které se málokdy objevuje ve výstavních sálech, ale o to více ovlivňuje estetiku našeho života.
Výstavní projekt je koncipován neobvyklým způsobem. Oproti tradičnímu pojetí v podobě exponátů z muzeí a galerií se jedná o podobu velké soudobé vzorkovny souznějící s historickou nádherou interiérů Obecního domu, jehož náročná rekonstrukce se stala ozdobou pražského památkového fondu a dokumentuje péči hlavního města o dědictví minulosti.
Dovolte mi popřát tomuto výstavnímu projektu zasloužený úspěch umocněný obzvláštním dialogem současného a historického designu v Obecním domě a všem těm, kteří so podílejí na tvorbě i šíření věhlasu českého designu, zdar v jejich konání a mnoho spokojených živatelů krásy originálních návrhů českých tvůrců. 


[Na začátek stránky]