Výstava "Pro každý den"Úvodní slovo ředitelky pořádající společnosti


Dagmar Vernerová
nezisková společnost Prostor

Je až s podivem, jak problematické je dobrat se jednoduché a srozumitelné definice pojmu design, slova, které běžně používáme a se kterým se v jeho zhmotnělé podobě dnes a denně, i když někdy ne zcela vědomě, setkáváme. Nejběžnější definice, kterou můžeme najít v encyklopediích, je, že jde o celkové tvarování výrobku vycházející z jeho funkce a estetického dojmu. Především zahraniční prameny definici obvykle rozšiřují o podmínku snadné výroby, oprav a likvidace po uplynutí životnosti předmětu a o hledisko dosažení marketingových cílů. Jednoduše řečeno, designem se rozumí vytvarování výrobku tak, aby vyhověl technickým, ergonomickým a estetickým požadavkům. A samozřejmě tak, aby se dal vyrobit a předpokládaným uživatelům nabídnout za přij atelnou cenu.
Podobně jako u projektování staveb architekt (a inženýr) stará se u navrhování předmětů o sladění technické, ergonomické a estetické funkce výrobku designér (a konstruktér). Dobrý design zvyšuje užitnou hodnotu výrobku a je nezanedbatelnou podmínkou dobrého prodeje. Kvalitní design přispívá k definování podnikové kultury a stává se dalším "logem" výrobních a obchodních firem a marketingových společností. A chytře vymyšlený design a kvalitně provedený výrobek je sice někdy poněkud "neviditelným", ale o to účinnějším nástrojem při formování vkusu jeho uživatelů.
Přiblížit podstatu designu a jeho vývoj po roce 1990 je cílem ojedinělé výstavy současného českého designu, kterou do výstavních sálů Obecního domu v Praze připravila nezisková společnost Prostor. Snahou pořadatele je nabídnout zájemcům ne zcela typickým způsobem prezentovanou pestrou paletu exponátů, které ve výběru představují průmyslový, interiérový a grafický design. Návštěvníci se tak mohou na výstavě "potkat" přímo nebo prostřednictvím modelů nejen s krásnými tkaninami a koberci, ale také s nábytkem pro dům i kancelář, křehkými vázami, mísami a nápojovými servisy, se zajímavými motocykly a automobily, se zdravotnickým zařízením a vybavením, svítidly, plakáty, příklady firemních vizuálních stylů a dalšími exponáty. 


[Na začátek stránky]