Výstava českého designu "Pro každý den"        OHLASY

Týden 13.10.2003

Hospodářské noviny 16.10.2003

Lidové noviny 21.10.2003

Art&Antiques říjen 2003

Mladý svět 44/2003

Reflex 45/2003

Týden 3.11.2003

Bulletin 10/2003
Karolina Vránková
(pokračování)
a vytvořit z nich výstavu. Co tedy českému designu ještě chybí? "Zdravá a dynamická ekonomika. Kvalitnější vzdělání a orientace širší populace v estetických, etických a kulturních hodnotách. Zatím jsme národ měšťáckých buranů, lidem chybějí měřítka," vyjadřuje se rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové a kurátor výstavy Jiří Pelcl v Bloku: "Ale českým designérům nechybí nic. Svět je pro ně otevřen: záleží jen na jejich invenci, píli a schopnostech."
Skandinávci mají borovice a formy čisté jako severský vzduch. Itálie k sobě přitahuje slavná jména a je velmocí luxusního designu. Nizozemsko nebývalo designovou zemí, dnes se s oblibou debatuje o fenoménu "holandskosti" zvané "dutchness". To na mnoha tuzemských věcech už se ani nepozná, že jsou z Česka - a to je vlastně docela úspěch.


 

Jiří Hlinka

Noviny, které slouží místo katalogu, mají na nově otevřené výstavě připomínat, že i design je každodenní záležitostí

V obecním domě vznikla vzorkovna současného designuPraha, 16. 10. 2003
Rozsahem nevelká, významem naopak veliká, neboť ojedinělá. Taková je výstava Pro každý den současný český design, která se v těchto dnech otevírá v pražském Obecním domě. Zahrnuje výrobky, studie či prototypy, jež čeští designéři vytvořili za posledních třináct let. "Sami jsme chtěli přijít na to, jak se společenské i ekonomické změny po roce 1990 promítly do designu," nastiňuje jeden z motivů výstavy její šéfkurátor Jiří Pelcl.

Obecné hledisko je ve vztahu k nové výstavě vůbec mnohem podstatnější než jednotlivé exponáty Představuje design i v jeho nejužitkovější podobě, otevírá tuto tvůrčí disciplinu veřejnosti a mimo jiné přibližuje cesty, po kterých se čeští designéři vydali po sametové revoluci.
Rozdíly jsou veliké. Zatímco kurátoři sekcí věnovaných textilu, průmyslovýrn výrobkům či sklu a keramice mluví otevřeně o krizi odbytu a tím celého oboru, kurátorka expozice grafického desigmu, Iva Janáková, může rozkvět "svého" odvětví designu rokem 1990 ohraničit.
Od ručníku po vlaky
Výrobky a modely, které jsou ode dneška k vidění v Obecním domě, pomohou návštěvníkům definovat to, co design vůbec je. Kelímky Pure od Maxima Velčovského, funkcionalismem dýchající televizní stolek Osawa Zdeňka Duroně, plakát k protidrogové kampani Davida Hanouska nebo lůžko pro intenzívní péči, které navrhl Ivan Dlabač, jsou dílčími důkazy, že s designem je spojeno prakticky vše, s čím člověk na počátku třetího tisíciletí přichází do styku. Doslova: od ručníku po vlakové soupravy.
U pražské výstavy je však nutné poznamenat, že snaha za každou cenu pojmenovat trend může narazit. Řada exponátů totiž doposud nenašla svého výrobce a neměla tudíž možnost potvrdit kromě estetických kvalit i svou funkčnost.
Zajímavé možnosti konfrontace se objevují ve všech sekcích. Každá obsahuje jak výsledky práce zavedených tvůrců, tak studentů odborných škol.
U grafických praci se nabízí přímá paralela se 60. lety, kdy byli čeští typografové a výtvarníci specializovaní na knihy a filmové plakáty považováni za světovou špičku. Obě dvě disciplíny - jak potvrzuje Iva Janáková - šly v uplynulých třinácti letech s kvalitou dolů. Nahradily je ovšem plakáty divadelní nebo hudební. Výmluvné jsou v tomto směru práce Roberta V. Nováka, který se podílel na vizuální strategii pražského Divadla Archa nebo nakladatelství Torst.
Praktickou ukázku tvorby dalšího známého grafického studia, Studia Najbrt, si domů odnese každý návštěvník Obecního domu. Aleš Najbrt se svými spolupracovniky stojí za podobou tzv. designových novin, které mají stejnou funkci jako katalog.
Každodenní jako noviny
Designové noviny nejsou z nouze ctností. Podle Dagmar Vernerové ze společnosti Prostor - architektura, interiér, design, která výstavu připravila, mají rovněž symbolickou hodnotu: "Chtěli jsme tím připomenout, že design je skutečně každodenní záležitostí. Podobně jako noviny."
Tím spíš zaráží skutečnost, že podobná komplexnéjší výstava zaměřená na zdejší scénu se za posledních třináct let nekonala ani jedna. "Je to tím, že stát hrubě podceňuje roli architektury a designu," míní Jiří Pelcl. A Iva Janáková dodává: "Před válkou byly ,design a architektura vývozními artikly vlády, která skrze ně demonstrovala své přitakání modernosti. Nyní se nám o tom může jen zdát."
Roli státu však pomalu začínají suplovat města a obce. Stačí se například podívat na zájem Prahy, Zlína nebo Olomouce o jednotný, originální grafický styl města. Nebo na snahu radnic podporovat kreativní řešení při rekonstrukcích městských mobiliářů. Velmi úspěšnou dvojicí designérů v tomto segmentu je namátkou David Karásek a Radek Hegmon. Prosazují se dokonce na světové úrovni - i další: Dominika Applová, která během pobytu v USA prosadila u Siemensu svůj model mobilního telefonu, nebo Ivan Linhart, jehož návrhy tramvají slaví úspěch u světových odběratelů.
Nově zpřístupněná výstava nemůže vzhledem ke svému omezenému rozsahu uspokojivě odpovědět na všechny otázky vztahující se k současnému designu. Co ale může, je nastínit vztah mezi designem a úrovní společnosti. Soudě podle kvality řady exponátů bychom na tom neměli být tak špatně. Bohužel jde však často jen o vzorky...

Pro každý den současný český design. Obecní dům Praha, otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Potrvá jen do 16. listopadu!

LIDOVÉ NOVINY

Výstava o designu v každodenním životě


Petra Jungerová
PRAHA - Pouze měsíc, tedy do 16. listopadu, bude trvat výstava současného českého designu nazvaná Pro každý den. Velmi zajímavé už je i místo jejího konání - Obecní dům na pražském náměstí Republiky.
V jeho prostorách mohou zájemci každý den od 10 do 18 hodin zhlédnout, co se v Čechách v této oblasti od roku 1990 urodilo. Jak shodně konstatují její organizátoři: Výstava je určena především laické veřejnosti. Potěší ale i odborníky.
Při prohlídce si tak mnozí návštěvníci mohou připadat jako v hračkářství. Všechny designové věci jsou zároveň předměty denní potřeby. Vedle pohovek, křesel nebo vany tu tak návštěvníci najdou i miniatury motorek, aut nebo velmi netradičního traktoru. Před zhlédnutím výstavy by také možná málokoho napadlo, že i označovače jízdenek v pražských dopravních prostředcích mají svého designového autora.
"Charakteristickým rysem naší designérské scény je dvojkolejnost. Na jedné straně máme svět odborníků, intelektuální prostředí těsně spjaté s vysokými školami, kde se design vyučuje. Na druhé straně pak stojí svět praxe spojený s každodenními problémy exístence podniků, jejich výroby a odbytu výrobků," hodnotí situaci u nás hlavní kurátor výstavy, designér a rektor VŠUP v Praze Jiří Pelc. Podle jeho slov jsou tyto světy zatím bohužel málo propojené.
A to je právě cílem této výstavy. Jak říká organizátorka přehlídky Pro každý den a ředitelka neziskové společnosti Prostor: "Chceme lidem ukázat, co je to design. A také, že český design ještě nevyhynul." jup


art&antiques

Designová rekapitulace


text: Lenka Lindaurová

Jak vnímají Češi odobu věcí své každodennosti? Tak, jak byli dlouhá léta vedeni: ignorují ji, nebo se obklopují kýči. Tato situace se odráží i v novodobé designérské práci - není pro ni prostě ani výrobní zázemí.
Tuto situaci se pokouší zmapovat rozsáhlá výstava Pro každý den - současný český design, kterou v Obecním domě v Praze přihravila společnost Prostor od 16. 10. do 16. 11. Designem a vyhledáváním jeho kvalitních příkladů se Prostor zabývá od roku 1998. Po několika publikacích i expozicích chce nyní nabídnout důkladnější rekapitulaci od začátku 90. let 20. století po současnost s důrazem na aktuální stav. Teoretici, designéři i výrobci se shodují na tom, že změna ve struktuře průmyslu, jež vedla k zániku mnoha firem či přechodu do zahraničních, ztráta odbytišť i nenáročná poptávka vedly v devadesátých letech k omezené nabídce kvalitního designu ve všech oborech.
Je známo, že ani dřívější osvětové ústavy, jako například Ústav bytové a oděvní kultury, nedokázaly ovlivnit masový vkus k lepšímu tak, jak se to dařilo v severských zemích. Český vkus však snadněji ovlivní popkultura než snaha několika vyškolených designérů. Ani veletrhy u nás nepůsobí kromě výjimek, jako je art & interior, nijak profesionálně a se zahraničními typu milánského se samozřejmě nedají srovnat. Na designérské scéně existuje známá dvojkolejnost - na jedné straně stojí profesionálně vyškolení odborníci, na druhé straně každodenní praxe problematických výrobních podniků.
Také kurátoři, kteří výstavu Pro každý den připravili - každý za svůj obor - si na tuto situaci stěžují, přesto všichni měli dostatek příkladů kvalitních předmětů, které v poslední době vznikly, ať už jen jako prototypy nebo malé série, až po úspěšné "masovky" žádané i v zahraničí, což je ukázkový příklad náročného medicínského lůžka intenzivní péče Multicare od Ivana Dlabače. Co rozhodně na našem trhu chybí, je kvalitní design nábytku a užitkových předmětů ve střední a levnější cenové třídě, protože jejich výroba se malým firmám nevyplatí.
Expozice zahrnuje pět oblastí. První představuje nábytkový design - jejím kurátorem je Jiří Pelcl, který připomíná několik nových nábytkářských firem, jejichž produkce má patřičnou kvalitu (například Donlič, Hotový interiér, De.fakto, Cotto, JSJ Šesták, Black Box, Techo ad.). Kdo však nábytkový design sleduje pravidelně, ví, že některé kousky jsou z různých odborných časopisůi publikací notoricky známé, bohužel do terénu neproniknou. Mezi exponáty najdeme například osvědčený, ale nikoli levný nábytkový systém Fly Aleny a Jana Lexových.
Další - a nejdůležitější - oblastí je průmyslový design, který nejvíc ovlivňuje úroveň společnosti a je zároveň kompasem její všeobecné úrovně. Kurátorka této části Jana Pauly konstatuje, že dřívější tvůrčí designerské dílny při velkých závodech skončily, podnikv se spojily se zahraničními a přejaly i jejich hotový design. Přesto se najde několik jmen, která se objevují pod novými výrobky, jako například Ondřej Podzimek, s jehož označovačem jízdenk jsme všichni dennodenně v kontaktu, výlučnějším případem je solitérní vana s umývadlem od Richarda Janouška pro Teiko Spytihněv. Někteří designéři se dostali i do velkého světa: Dominika Applová uspěla s novým mobilem u Siemensu a navrhla jednotný image hardwaru pro Microsoft.
Oblast skla, keramiky a porcelánu má rovněž problémy s výrobou. Ačkoliv jsou zde české sklářské tradice, dnes máme problémy s mezinárodní konkurencí. Kvalitní design vzniká pouze v malých sériích nebo jen na zakázky výtvarníků. Podniky vyrábějí turistické suvenýry nebo jsou na pokraji krachu. Slušný porcelán a keramika se najdou jen velmi těžko, obvykle sklouzávají spíš k lidové tvořivosti - kvalitu známe hlavně z prototypu. Něco zajímavého se snaží přinést na trh sklářské firmy jako Moser, Ajeto nebo Libera. V porcelánu se objevily okamžitě žádané novinky z dílny designérů Daniela Piršče nebo Maxima Velčovského, které patří do expozice připravené kurátorem Nlilanem Hlavešem.
Textilní design na tom není, co se týká výroby, o nic lépe. Silná zahraniční konkurence vytlačila naše firmy na okraj, a tak se některé počiny dostávají k zákazníkovi jen těžce. Mezi zajímavé výrobce bytového textilu patří Kolovrat ČM, Dekora, úspěšné jsou koupelnové předložky firmy Grund Mladé Buky. Výjimečná je také výroba koberců a tapiserií podle návrhů současných umělců v Moravské gobelinové manufaktuře ve Valašském Meziříčí (viz článek v našem čísle září 2003 v rubrice téma). Tuto část výstavy zpracovala Irena Mudrová.
Něco puzitivního v oblasti designu ce však přece jen děje. Grafický design se s rozvojem tištěných i digitálních médií dal do pohybu a po počátečních amatérských krocích se dostává na čím dál lepší úroveň. Nové i staré firmy pochopily, že jejich image se podílí na jejich úspěchu, a tak vznikají projekty "corporate identity", které vizuálně firmu prezentují. (Škoda, že se to zatím příliš neprojevilo v jejich kancelářích. ) Postupně se kultivuje i grafika webů a časopisů. Snad je to tím, že v této oblasti nastoupila mladá generace, která si rychle našla své kladné vzory ve světě. Působí zde velké množství grafických studií, vznikla řada nezávislých alternativních časopisů (Živel), ale i odborných typografických médií (Deleatur). Sdružení grafických designérů TypoDesignClub vydává pravidelné ročenky, postupně se zkvalitňuje bienále grafického designu v Brně. Důležitost grafického designu proniká i do komunální úrovně - vznikaji konečně vizuální styly měst. To vše nabízí na vvstavě kurátorka Iva Janáková.
Pomalými krůčky se zvedá i design některých veřejných interierů, a to především restaurací. Veřejnost si povšimla některých kavárniček Barbory Škorpilové ve velkých nákupních centrech, oblíbená je restaurace Olgoj Chorchoj nebo kavárna Kaaba v retrostylu ateliéru NOON.
Výstava chce ukázat, že kvalitní design existuje, ale je třeba ho hledat. Pokouší se rovněž upozornit širší veřejnost na to, aby si uvědomila, v čem všem je ochotná letargicky žít.
Kurátoři se snažili prezentovat nejen české "hvězdy", ale především méně známé a mladé tvůrce. Nejde o jejich zařazování do kategorií, ale o konkrétní ukázky jednotlivých předmětů.
K výstavě vycházejí speciální designové noviny.
Inspirativní stůl i vana


Pro každý den
Výstava současného českého designu Pro každý den v pražském Obecním domě je především osvětovou a záslužnou činností. Pro odbornou veřejnost a tvůrce samé totiž nejde o napínavou konfrontaci či nové informace. Výrobky i prototypy byly už publikovány vícekrát a svoji chvilku slávy mají zdánlivě ve světě rychlých iraformací - za sebou. Jiná je ovšem situace českého designu na našem komerčním trhu. Ten stále dává přednost masovým výrobkům, jejichž podoba vyhovuje masovému nevkusu. Tento začarovaný kruh je navíc ještě pevněji sevřen špatnou ekonomickou situací, a tak se malovýrobci ani nepokoušejí vyrazit s kvalitními, ale málo žádanými produkty.
Výstava rozčleněná na pět sekcí (nábytek, průmyslový design, sklo, tkaniny a grafický design) tedy sice demonstruje, co zajímavého vzniklo, vyrábí se nebo by se mohlo vyrábět, ale není jasné, komu je určena. Nejširší veřejnosti? Pak tu ale chybí možnost si některé výrobky - například sklo z Kavaliéru Sázavan rovnou zakoupit. Komunikace s diváky probíhá právě jen na prezentaci něčeho víceméně nedostupného. S výstavou by měly být spojeny informace, kde lze objednat třeba i prototyp a že některé předměty do bytu jsou skutečně finančně dostupné. Zkrátka vyjít vstříc trhu. Pokud však expozice chtěla být spíše artificiální, měla být odvážnější, provokativnější a nabídnout i neznámé experimenty z této oblasti. Nebála bych se ani srovnání hrůzostrašných velkoproduktů s nápady z vybraných designérských studií, zajímavé by bylo i vytvoření celých sestav interiérů - ale v trochu jiné podobě, než jsme zvyklí vídat ve vyšperkovaných "šourúmech" různých značek.
Pro ty zvědavé a smířlivější: rozhodně se zajděte do Obecního domu podívat. Některé kusy, zvláště u průmyslového designu, stojí za to. Třeba inspirativní vana, stůl a nejrůznější předměty na něj.
Pro každý den - současný český design,
Obecní dům, Praha 1, 16. 10. - 16. 11.,
www.prostor.net


Tohle všechno je design (v popředí elektronický označovač jízdenek MHD Ondřeje Podzimka)

Jde to sice ztuha, ale design se začíná čím dál více dostávat do povědomí veřejnosti. Lidé si uvěduji, že i ty nejobyčejnější věci mohou dobře vypadat a přinášet radost. Stejně tak již chápou, že je musí někdo navrhnout, dát jim tvar a přitom myslet na to, aby to neovlivnilo jejich fungování. Věci mají sloužit. Pokud ne - a mohou vypadat sebelíp! -, jsou k ničemu. K osvětě pomáhají přehlídky, jako byl kupříkladu říjnový Designblok, který během několika dní zaplavil Prahu moderním designem, nebo jedinečná expozice Ladislava Sutnara, jedné ze zakladatelských osobností designu, v Jízdárně Pražského hradu. Do 16. listopadu probíhá v pražském Obecním domě výstava Pro každý den (pořadatelem je Prostor - architektura, interiér, design, o. p. s.j, jež se designem zabývá dosud nejobšírněji, ve všech jeho podobách.
To znamená, že soustřeďuje jak ukázky designu průmyslového (modely automobilů, vlaků, motocyklů), tak nábytkového, sklářského, keramického, textilního či grafického. Tohle propojení je podstatným i nejpřínosnějším rysem výstavy. Pod jednou střechou je instalováno na sto sedmdesát exponátů, které navrhlo sto padesát výtvarníků. Hlavním kurátorem je respektovaný designér Jiří Pelcl, jinak také rektor Vysoké školy, uměleckoprůmyslové, a při výběru účastníků spolupracoval s odborníky z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Tím dostala přehlídlra vskutku reprezentativní záběr. Nejpřesvědčivěji působí výkony v designu skla (například Zdeněk Lhotský, Ivana Houserová, Alena Matějková, Jan Mareš, Jiří Šuhájek, Rony Plesl), vysokou úroveň má už tradičně nábytek (Olgoj Chorchoj, Mimolimit, Martin Sladký, Zdeněk Duroň) a grafický design (Aleš Najbrt, Jana Vahlíková, Marek Pistora, Michal Cihlář). Výstava ztrácí tempo v části věnované textilu, kde se nedaří přicházet s výraznějším designem - snad je to dáno samou podstatou materiálu -, a tak nejzajímavějšími počiny jsou koberce a valašskomeziříčské gobelínové manufaktury vznikající podle předloh renomovaných maliřů či sochařů (Karel Malich, Stanislav Kolíbal, Petr Kvíčala).
Jedním z nejsympatičtějších rysů expozice je množství věcí, na jejichž zrodu se často podíleli studenti ještě za svého působení na škole (zejména VŠUP), odhadem jich může být jedna pětina, možná i více. V devadesátých letech, a zvláště pak v závěru minulého století došlo v České republice k určitému "designovému boomu" spojenému s nástupem tvůrců, jako jsou kupříkladu Michal Froněk, Jan Němeček, Barbora Škorpilová, Radim Babák nebo René Šulc. Jejich díla se ocitají na kvalitativní špiče expozice. Tito autoři záhy nakoukli na mezinárodní scénu, získali přehled nejenom o formálních trendech, ale také o novinkách v technologiích, s nimiž Ize smysluplně nakládat. Získali sebevědomí, jsou přesvědčeni o smyslu svého počínání, takže jsou schopni nejenom kvalitní věc vymyslet, ale také ji prosadit do výroby.
Zatímco v předlistopadové éře se podobné přehlídky nesly ve znamení naprosté marnosti představované exponáty zůstávaly namnoze ve fázi prototypů -, v současnosti se tahle situace obrací k lepšímu, i když schopnost českých firem okamižitě reagovat na aktivitu designéra ještě zdaleka nesnese srovnání s dynamikou běžnou v zahraničí. Zvláště v oblasti marketingu mají obrovské rezervy. Mimochodem někteří z vystavujích to zkoušejí úspěšně právě "venku". Dominique Applová (rozhovor s ní přinášíme na jiném místě) působí ve Spojených státech a v Obecním domě je zastoupena sadou kuchyňských nástrojů, které vyrábí švýcarská firma Zyless a za něž letos obdržela Cenu amerického institutu designu.

Vážní čtenáři, v první polovině října proběhly v Praze dvě rozsáhlé akce, které významným způsobem prezentují design. Ta první, Designblok, se utěšeně rozrůstá nejen co do velikosti, ale také kvality. Je potěšitelné, že řada výrobců a galeristů prezentuje design český, a to ve velmi silné konkurenci s designem zahraničním. Italský "mustr" z Milána Praze sedí. Někteří vystavovatelé, jako například Vitra či Konsepti, uspořádali velkolepé vernisáže, na které přitáhli značný počet především mladých návštěvníků. Jen kousek vedle ve vile holešovického pivovaru proběhlo jakési programové zahájení celého Designbloku s výraznou mezinárodní účastí. Byla to slibná pouť z galerie do galerie, z showroomu do showroomu, a již v polovině tohoto týdenního maratonu si mohl být návštěvník jist, že viděl skutečně velkou designérskou show. Domnívám se, že v několika dalších letech přibudou daleko výrazněji malá uskupeni, která se budou obracet na své potenciální zákazníky s ještě větší vehemencí. Poněkud rušivě působilo prohlášení některých holandských designérů na tiskové konferenci o pozdním rozvoji designu v jejich zemi, který datovali počátkem osmdesátých let. Jako by zapomněli nebo snad schválně vynechali světodějné působení firmy Philips a jejího designérského střediska v Eindhovenu. O designu se vůbec mnoho mluvilo, ale prezentace byla orientována výlučně na design nábytkový včetně bytových doplňků a textilu. Cítím, že design je uměle rozdělován na autorský a pak průmyslový a ten průmyslový je vnímán ve velice zkreslené podobě designu strojírenského. Sklenice, osvětlovadlo i židle, kterých se vyrobí víc než sto kusů, jsou z tohoto úhlu pohledu považovány za průmyslový výrobek. Nebylo by nic horšího než se uzavřít do elitářského klubu art designu. Vždyť teprve výrobek zmnožený sériovou výrobou je významným účastníkem trhu, ovlivňuje a uspokojuje širokou veřejnost a stává se významným ekonomickým činitelem. K tomuto tématu se daleko výrazněji přihlásila výstava Pro každý den s podtitulem Současný český design, kterou pražskému publiku představila v Obecním domě společnost Prostor. Design centrum ČR jako hlavní partner této výstavy ročně objevuje pro naši společnost dobrou stovku skvělých průmyslových výrobků, které nahromaděny za několik let představují úctyhodnou a pestrou množinu vynikajících designů. Výběr, který byl na výstavě v Obecním domě představen, nám všem dává naději, že tempo a vývoj v této oblasti se stále více dynamizuje a rozhodně bude stále více pozitivně ovlivňovat i naši ekonomiku. Karel Kobosil, ředitel DC ČR bulletin 10/2003

[Na začátek stránky]