Ze křtu knihy dne 23.9.1999 v sídle vydavateleZprava: Ilja Racek, náměstek ministra kultury, Dagmar Vernerová, společnost Prostor


Zprava: Ilja Racek, Dagmar Vernerová (v pozadí V. Milunič)


Zleva: autoři knihy P.Halík a P. Kratochvíl a dále D. Vernerová, I.Racek