prof. ing. arch. Vladimír Červenka

se narodil 19.3.1912 v Praze a tamtéž zemřel 14.12.2004

V letech 1932-1938 studoval na ČVUT v Praze na fakultě architektury a pozemního stavitelství. V letech 1938-1948 pracoval u Baa a.s. Zlín a Sezimovo Ústí. Od roku 1948 působil jako ředitel několika stavebních závodů, v letech 1952-1955 pracuje ve VÚVA a od roku 1964 je ředitelem tohoto ústavu.
V letech 1945-1948 projektuje závody a sídliště v Sezimově Ústí a podílí se na řízení velkých projektů, jako je metelurgický závod na Slovensku, VŽKG, NHKG.
Za Československo zasedá ve výboru pro bydlení, stavebnictví a územní plánování EHK OSN a aktivně se účastní mezinárodních kongresů.