Hlavní cena za odbornou publikaci v soutěži
Zlatá pečeť za rok 2000