Cenu přebírá ing. Jiří Havlík
generální ředitel a.s. Pozemní stavby Zlín Group, hlavní partner vydání,
z rukou dr. Jiřího Blahoty, předsedy poroty,
a ing. Martina Dostoupila, zástupce vypisovatele soutěže