Průvodce Vltava

Seznam použité literatury:


  K původní verzi:

  • Borovský, F. A., ed.: Čechy II., Vltava, J. Otto, Praha 1900
  • Dostál, Jaroslav: Střední Povltaví, Východní část, KČT, Praha 1941
  • Dostál, Jaroslav: Střední Povltaví, Západní část, KČT, Praha 1948
  • Podzimek, Josef: Povodí Vltavy, Pragopress, Praha 1970
Doplněk literatury k internetové verzi:
  • Vlček, Vladimír, ed.: Vodní toky a nádrže, Academia, Praha 1984
  • Kolektiv: Střední Povltaví, Olympia, Praha 1984 


[Na začátek tránky]