Průvodce Vltava: Ždákov

  Žďákovský mostO výstavbě mostu přes údolí Vltavy na trase Tábor - Milevsko - Mirovice - Březnice - Plzeň se uvažovalo už za druhé světové války (1941). Už tehdy byl navržen most o rozpětí 345 m, vyprojektovaný v rámci soutěže společně firmami Škoda Plzeň a Báňská a hutní Praha. Válečné okolnosti ale tento plán odsunuly a nové úvahy o výstavbě mostu po válce musely respektovat i vznik Orlické přehradní nádrže. Ta v těchto místech zatopila osadu Žďákov u Chrástu a nově uvažovaný most zachoval název obce ve svém názvu.
Účastníci nové soutěže z roku 1954 uvažovali vedle ocelového mostu i varianty betonové. Ze všech předložených návrhů se zdála jako nejvhodnější varianta ocelového mostu o dvou obloucích se středním pilířem v řečišti. Opožďování za výstavbou přehrady však způsobilo, že obtíže při zakládání středního pilíře byly postupně větší než výstavba mostu bez střední podpory, takže nakonec byla k realizaci vybrána varianta, návržená ing. J. Zemanem, ing. A. Schindlerem, CSc. (hlavní statik mostu) a ing. arch. B. Kohoutem, s ocelovým plnostěnným obloukem.Plánovou dokumentaci zpracoval n. p. Pragoprojekt Praha. Autorem prováděcího projektu byl Hutní projekt Praha. Zde se do projektu zapojují architekti Oskar Oehler-Olár a Karel Vejmelka, kteří dolaďovali architektonické detaily. Důležité byly také konsultace s aerodynamiky, kdy bylo nutno "rozladit" chvění stojek (podpírajících mostovku) ve větru štěrkovou náplní.

Most bez závad sloužil až do roku 1998, kdy byly v trámu mostovky objeveny tři trhliny. Po kontrolním přepočtení statiky na počítačích se ukázalo, že most byl spočítán prostředky 50-tých let naprosto přesně a chyba byla v tom, že do konstrukce svárem zatékala a tam mrzla voda. Tento nedostatek se podařilo rychle odstranit.
V roce 2001 byla v rámci sympozia Mosty 2001 v Brně udělena Žďákovskému mostu cena Most století v kategorii ocelových silničních mostů.

Poznámka: Výška mostu nad hladinou Vltavy přitahuje příznivce adrenalinových sportů - provádějí zde bungee-jumping. Na druhé straně hloubka vody přitahuje nejen potapěče, ale i zabijáky, kteří odsud shazovali své oběti.

Technický popis:

Jde o dvoukloubový plnostěnný ocelový oblouk s rozpětím mezi klouby 330 m a mezi pilíři 379,60 m. Celková délka mostu je 542.91 m a dodnes je považován řadou odborníků za největší prostý plnostěnný dvoukloubový ocelový obloukový most na světě.

Typ konstrukce dvoukloubový plnostěnný oblouk, železobetonová mostovka spřažená s ocelovou konstrukcí
Délka:542,91 m
Šířka:13 m
Výška mostovky nad dnem údolí:cca 100 m
Výška mostovky nad úrovní hladiny Vltavy:cca 50 m
Rozpětí oblouku mezi pilíři379,60 m
Vzepěti oblouku 42,5 m
Délka stojek:od 0,5 do 41,4 m
Stavební materiál: ocel řady 11373 a 11523
Hmotnost ocelové konstrukce:Vlastní oblouk 3 100 t, hmotnost veškeré použité oceli 4 116 tun
Výroba:VŽKG (nyní Vítkovice Steel, a.s.) v ostravské a lískovecké mostárně.
Realizace:1958-1960, 1964-1967
Celkové náklady:71 milionů korun
Uvedení do provozu:27.4.1967


Uložení oblouku
 

Akvarel arch. K. Vejmelky

 [Na začátek stránky]