Svatojánské proudy
V místech náplavky Slapské přehrady dříve začínal velmi peřejnatý úsek Vltavy, známý pod jménem Svatojánské proudy. Tento 7 km dlouhý úsek se spádem 20 m, který je dnes zatopen Stěchovickou přehradou, představoval poslední překážku při plavení vorů a nákladních lodí do Prahy. Prázdné lodě táhli proti proudu koně stezkou, která byla střídavě na levém a pravém břehu řeky. Zdolání tohoto úseku Vltavy bylo dosti nebezpečné, protože náraz voru na skrytý balvan či na břeh znamenal jeho zničení a často i smrt vorařů. Splavnění Svatojánských proudů roku 1643 připomíná barokní pískovcový sloup a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1772, podle něhož proudy dostaly jméno. Obě památky se dříve nacházely na levém břehu Vltavy, před napuštěním Slapské přehrady byly přemístěny pod hráz poblíž budovy elektrárny, kde stojí dodnes.