Průvodce Severní Čechy: Košťálov

 Hrad Košťálov


Pohled na hrad z Třebenic

Poloha
Poloha Košťálova vůči Středohoří

Historie
Košťálov, F.A.Heber: Böhmens Burgen, 1844

Kým byl hrad vystavěn není známo. Král Zikmund jej zapsal Janu Kaplířovi ze Sulevic, který ještě ke Košťálovu přikoupil mnoho statků. Jeho potomci se pak psali Kaplířové Košťálovští ze Sulevic. V roce 1609 koupil Košťálov od Kaplířů Adam ze Vchynic. Protože se účastnil stavovského povstání, byly mu jeho statky zabaveny a Košťálov po smrti jeho manželky Máří Magdaleny Trčkové z Lobkovic jako pustý a neobývaný r. 1629 prodán.

V historii hradu bylo zaznamenáno (kronikář Beneš Krabice z Veitmile), že Aleš mladší ze Slavětína, někdejší purkrabě hradu, to trochu přepískl s módou dlouhých špicí u bot, takže jednou v roce 1372, když šel na hradní věž překontrolovat počasí, mu do bot uhodil blesk. Událost prý - na rozdíl od bot - přežil.

Popis hradu
Košťálov je hrad donjonového typu (samostatně stojící obytná obranná věž hradu, poslední útočiště posádky), jehož hlavní obytnou a zároveň obrannou budovou byl palác obdélného půdorysu. Skládal se z horního hradu s palácem a dolního hradu s nejméně dvěma obytnými budovami a dalšími objekty hospodářského charakteru.
Palác byl původně třípatrový, na starších vyobrazeních jsou zbytky nejvyššího patra ještě patrné. Ve 2. patře byl rytířský sál se čtyřmi okny na protilehlých stranách. Dolní hrad byl opevněný. Zbytky této fortifikace byly patrné ještě v polovině 19. století. Ze smlouvy z roku 1486 je známo, že zde byly nejméně dvě obytné budovy. Při archeologických průzkumech v 19. století byly v severovýchodní části dolního hradu nalezeny pozůstatky kuchyně (kachle, nádobí). Do severozápadní části lokalizovaly nálezy kovárnu, dle nálezů zbytků klíčů, podkov či uzd pro koně.
Po zástavbě dolního hradu dnes zůstaly pouze těžko rozeznatelné terénní relikty. V případě horního hradu bylo před první světovou válkou provedeno zajištění cementovou maltou, ale toto již vzalo za své a chátrání pokračuje. Nejzachovalejší je nároží hradby v severovýchodní části horního hradu, mocné minimálně 4 - 5 metrů výšky.

Wetlenglova rekonstrukce hradu Košťálova

Zbytky hradu Koštálova, stojící na vrcholku příkré skály Českého středohoří nad Třebenicemi, však dodnes působí impozantním dojmem.

Košťálov, Liebscherova ilustrace v Ottových Čechách


[Na začátek stránky]