Jan Kryštof Handke: Jaroslav ze Šternberka před bitvou s Tatary
Kolem roku 1728; Olej, plátno; Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově Ricordo nástěnné malby v kapli Božího Těla v olomouckém jezuitském konviktu. Tzv. ricordo představuje zachycení již existujícího provedeného díla v menším měřítku, často pro potřeby malířské dílny.