Andrea de Quadri (Kvádro, Quardi) původně Ondřej Červenka,
stavitel na Novém Městě pražském se narodil kolem roku 1634 a zemřel 15. 3. 1692 v Praze (ve věku 58 let) a byl pohřben 15. března na hřbitově u kostela sv. Jindřicha).
Byl synem Tomáše Červenky, jinak Quadriho, novoměstského měšťana od 26. srpna 1622, který měšťanství získal spolu se svým bratrem Janem 28. ledna 1667. R. 1668 koupil od stavitele Karla Luraga spáleniště v Jindřišské ulici (čp. 941/H), kde si patrně do tří let postavil dům. Dne 26. prosince 1673 a 8. července 1675 je zachycen při křtu v Ratajích nad Sázavou (Andreas de Kvádro Paumistr z Rataj). Jeho pozůstalá manželka se 13. 11. 1692 provdala za stavitele Jana Václava Panetia. Quadri byl činný pro jesuity, v Černínské službě setrval v 1.1684-90. V r. 1697 byl starším novoměstského cechu a držel dva učedníky. Od r. 1685 pracoval až do své smrti na malostranském opevněni.
Je mu připisována je mu přestavba zámku v Ratajích nad Sázavou pro Františka Maxmiliána Leopolda z Talmberka z doby kol. r. 1675 a ta késtavba kostela sv. Matouše tamtéž z l. 1675-91. V l. 1677-92 se účastnil výstavby jesuitské residence v Luži. Patrně tu stavěl i dům hr. Hieseriové v r. 1683. Rovněž dodal návrhy pro stavbu jesuitského kostela r. 1688, které však nebyly realizovány. V l. 1685-92 budoval opevnění kolem Újezdské brány na Malé Straně v Praze. V r. 1684 uskutečnil úpravu Černínského domu čp. 548/1 (Staré Město pražské) pod vedením stavitele Giovanniho Battisty Mademy. V r. 1684 obdržel 150 zl. za práce na panství Chrustenice, dále v r. 1685 tamtéž za ratejnu a jiné práce 260 zl. l kr. V r. 1687 je doložen při stavbě jesuitského semináře v Jičíně, jehož stavba započala r. 1684 (stavbu dokončil stavitel Francesco čeresolla). Pod vedením G. B. Mademy se podílel na stavbě Černínského paláce čp. l Ol/IV na Hradčanech v l. 1686-88. Ještě v březnu 1690 se vyúčtovávala Quadri práce. V 80. letech pro Černíny dále opravoval druhý špýchar v Kosmonosech. Quadri je dále doložen v Zásmukách 3. května 1691, kde stavěl jedno křídlo františkánského konventu. Celý areál vznikal v l. 1691-94, tedy i po Qadriho smrti.