Leoš Kubíček se narodil 22.11.1887 ve Slatině nad Zdobnicí a zemřel 3.11.1974 v Jaroměři.
Bratr sochaře Josefa Kubíčka. V letech 1911-15 studoval na UPŠ v Praze (žák J. Drahoňovskeho a L. Šalouna).
Jeho sochařské. dílo vyrostlo v sepětí s rodným krajem Orlických hor. Jako vyučený řezbář tvořil zejména ve dřevě. Sochařské začátky jsou poznámenány reakcí na formální podněty kuboexpresismu, v obsahové stránce vyšel z námětového světa symbolismu. Ve 20-tých letech se v záměrně primilivizujicích plastikách objevii sociální žánr, později v novoklasicisiním projevu nacházel nový vztah k přírodě. V 60-tých. letech se vyrovnával s moderním sochařstvím v řadě torz a tanečnic.

 

 

 


Pamětní deska na jeho domě v Pěčíně v Orlických horách