Emil Prückner (1853-1934)
architekt a stavitel, spolumajitel stavební firmy J.Čermák & E. Prückner v Nymburku.
Narodil se v roce 1853 v Sedlčanech a zemřel 10. května 1934 v Nymburce. V letech 1873-77 studoval na české technice v Praze pozemní stavitelství. Od r. 1879 byl členem SAI. Usadil se v Nymburku, kde založil stavební firmu. Nicméně četné zakázky měl i v Praze. Byla to např. novorenesanční přestavba čp 738/II, kterou prováděl v r. 1880 v nároží Jungmannovy a Palackého ul. na Novém Městěpražském (spolu s J. Čermákem), v r. 1888 prováděl menší přístavbu k domu čp. 958/II v Mariánské (dnes Opletalově) ul. na Novém Městě pražském (pň tom upravil fasádu).
Převážně však působil v Nymburku a okolí, kde stavěl např. 1881 sakristii u kaple sv. Jana Nepomuckého. Z drobnějších prací je to plán na přístavbu k domu čp. 34 Vrchlice v Kutné Hoře (1898) aj. Jeho firma prováděla zednické práce pří stavbě železničního mostu přes Berounku v Dobřichovicích (který byl slavnostně otevřen 18. července 1897).
Podle vlastního projektu postavil v roce 1885 novorománský evangelický kostel ve Chlebách (Nymburk). Jinak šlo především o opravy a rekonstrukce, byť podle vlastního návrhu. Zde připomeneme přestavbu radnice ve Světlé nad Sázavou a přestavbu evangelického kostela v Lysé nad Labem.
Z větších staveb podle cizích projektů jsou to: novostavba nymburského krematoria podle projektu Bedřicha Feuersteina a novorenesanční sokolovna se sgrafity J. a K. Špilarů v Nymburku podle projektu J. Žáka.
V letech1900-01 byl vedoucím technické stavební kanceláře velkostatku Lysá nad Labem.