Praha-sever: Suchdol

Kaple sv. Václava


Kaple sv. Václava.


Koncem 17. století vypukl v Suchdole mor a pro mrtvé byl v roce 1680 vyhrazeno pohřebiště severně od Suchdola. Na morovém hřbitově byla postavena nejprve v roce 1704 zvonička a později kaple sv. Václava. Dal ji postavit suchdolský rychtář Martin Ježek. Roku 1755 byla rozšířena, ale za císaře Josefa II. roku 1786 byla zrušena a zpustla. Roku 1807 ji koupil suchdolský mlynář Karel Trojan, opravil ji a svěřil ji do správy kláštera Emauzského. Kaple byla znovu vysvěcena a hřbitov upraven pro pochovávání řeholníků emauzského kláštera. Hřbitov a kaple byly používány řeholníky až do r. 1850, ale pak byl hřbitov opět zrušen. V letech 1890 a 1907 byla kaple znovu upravována, naposledy pak v roce 2000, kdy byly obnoveny služby boží (sobota 15:30).
Kaple je obdélná, ukončená odsazeným polokruhem. Průčelí s novogotickou předsíňkou a zvoničkou má historizující ráz. Interiér je plochostropý, pašijové obrazy pocházejí z 18. století. Kaple je obehnána zdí bývalého morového hřbitova, dnes nepoužívaného, se vstupní brankou od jihu Byla ještě několikrát opravována, např. v letech 1890 a 1907, naposledy v roce 2000.


Interiér kaple

"Oltářní" obraz

Pohled na kruchtu

Projekt nového suchdolského hřbitova u sv. Václava od ing. arch. Klementa Valoucha 


[Na začátek stránky]