Praha-sever: Panenské Břežany

Výzkumný ústav kovů

VÚK Panenské Břežany a.s. vznikl 1.1.1998 osamostatněním divize Výzkum, informatika a zkušebnictví v Inovačním technologickém centru-VÚK, a.s., který je nástupcem Výzkumného ústavu kovů, s.p. (VÚK), založeného v roce 1946 jako oborový ústav pro sdružení výrobců neželezných kovů VHJ Kovohutě. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 19. září 2008 společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V současné době se VÚK Panenské Břežany a.s. zabývá následujícími činnostmi:

  • aplikovaným výzkumem v oblasti vývoje nových slitin, technologiemi výroby a zpracováním materiálů a hutních výrobků z neželezných kovů a jejich slitin (odkaz)
  • VÚK Panenské Břežany se podílí na řešení projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR, MPO ČR a MŠMT ČR
  • zkušebnictvím (je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří), provádí zkoušky mechanických vlastností (statické, rázové a únavové), metalografické rozbory, chemické analýzy
  • technickým poradenstvím v oblasti norem neželezných kovů, zpracování a použití výrobků z neželezných kovů, poskytováním služeb oborové knihovny
  • má statut „Centra technické normalizace“ pro oblast neželezných kovů (zejména Al, Cu, Mg, Pb, Sn, Zn) a jejich slitin. Toto Centrum se podílí na zpracování nových a revizích stávajících evropských norem v této oblasti jak již v etapě návrhu EN, tak při zpracování návrhů ČSN EN pro Národní normalizační orgán ÚNMZ
  • provozuje a doplňuje srovnávací databázi neželezných kovů DBVUK, poskytuje informace o našich i zahraničních normovaných materiálech.

VÚK Panenské Břežany a.s. působí v areálu vědeckotechnického parku, který vlastní společnost Inovační technologické centrum – VÚK, a.s.[Na začátek stránky]