Praha-sever: Panenské Břežany

ing. arch. Bohumil Štěrba (1854 - 1910)

Architekt Bohumil Štěrba se narodil 11. února 1854 v Karlíně a tamtéž zemřel18. prosince 1910.
Studoval inženýrské stavitelství na české technice v Praze v letech 1871-77.
Začínal u firmy Josefa Blechy, po získání koncese se usadil v rodném Karlíně jako samostatný stavitel. Zde bydlel v Komenského (dnes Peckově) ul. 4, byl členem SAI, od r. 1898 Matice technické a dále Jednoty stavitelů, kde byl v r. 1901 zvolen místopředsedou.
Věnoval se však také práci v obecním zastupitelstvu v Karlíně.
Poprvé Štěrbovu realizaci doložit v roce 1882 projektem domu čp. 38/X v nároží dnešní Thámovy a Sokolovské ul. v Karlíně. Zde v Palackého (dnes Křižíkově) ul. projektoval v roce 1885 rovněž nájemní dům čp. 177/X (k objektu se ještě vrátil r. 1896 novou uliční fasádou). V r. 1894/95 obeslal soutěž na náčrtek měšťanské školy chlapecké v Karlíně, který byla nakonec podle jeho návrhu vybudována, přestože se umístil až na III. pořadí. Na výstavě architektury a inženýrství v Praze r. 1898 vystavoval projekty malých obydlí, také návrh továrny na hnojiva v Přerově. Ve stejném roce provedl dále návrh na synagogu v Karlíně. V roce 1901 vypracoval konkurenční projekt regulačního plánu Karlína (jeho návrh patřil mezi trojici stejně odměněných). Do roku 1902 je datován jeho plán na obnovu kostela sv. Mikuláše v Potvorově (Plzeň-sever). V Karlíně stavěl v letech 1902-03 na dnešním Lyčkově nám. nájemní domy čp. 411 a 462/X. V r. 1904 je v této čtvrti doložen ještě plánem domu čp. 442/X v Pobřežní ul. Ve stejném roce zde také architektonicky řešil podobu domu čp. 424/X a v r. 1905 také čp. 452/X v Palackého (Křižíkově) ul. Navrhoval dále kostel v Potvorově. v Semilech vytvořil návrh na novorománský kostel sv. Petra a Pavla v roce 1908. V roce 1911 se podílí na důkladné opravě Santiniho kaple v Panenských Břežanech. Z roku 1912 pochází stavba novorománského kostela sv. Václava v Pečkách (Nymburk), kterou Štěrba navrhl krátce před svou smrtí.

Kostel sv. Václava v Pečkách


[Na začátek stránky]