Praha-sever: Panenské Břežany: Osobnosti

Mattyas Friedrich Riese baron von Stallburg (1787-1864)
Mattyas Riese-Stallburg (dále jen Matyáš) se narodil v Münzenburgu 17. 5. 1787.
Pocházel z hesenského protestanského rodu von Riese, který obdržel erb v roce 1747. Jeho otcem byl Johann Friedrich von Riese (*6.12.1745 +27.7.1809), který sloužil v armádě jako poručík.
Matyáš zemřel v Panenských Břežanech 14.4.1864 a byl pochován na tzv. baronském hřbitově v Odolena Vodě.
Dne 1. ledna 1813 se Matyáš oženil s katoličkou baronkou Marií Hochberg-Hennersdorf (*24.8.1792 +9.6.1857), dědičkou panství Nová Bystřice na Jindřichohradecku. Měli pět dětí Marii, Fritze, Toniho, Dini a Adolfa.
Dne 16.5.1817 byl povýšen do do českého rytířského stavu a byl mu polepšen rodový znak přidáním druhé přilby. Současně obdržel také český inkolát, tedy právo nakupovat v Čechách pozemky. Práva využil v roce 1828, kdy koupil od hraběte Jáchyma Jindřicha Voračického panství Chvatěruby.

Dne 26.9.1828 pak od hraběte Jana Somssiche koupil panství Vodolka a Panenské Břežany.
Okolo roku 1840 začal v Panenských Břežanech stavět tzv. Dolní zámek v empirovén slohu.
Dne 11.10.1846 byl císařem povýšen do stavu svobodných pánů dědičných rakouských zemí a bylo mu dovoleno, aby místo dosavadního znaku používal znaku vymřelého rodu Stallburg, ze kterého pocházela jeho matka.

Po smrti své první ženy Marie se Matyáš Bedřich ve svých 71 letech znovu oženil. Dne 1.9.1858 pojal za manželku o dvacet let mladší Gertrudu baronku Leonhardi. Ta však přežila svého manžela o pouhé dva roky.

Panenské Břežany zdědil syn Adolf, čestný rytíř johanitského řádu, c.k. komoří a rytmistr. Dne 15.11.1862 se oženil s Karolinou Žofií Klotildou von Regemann (1836-1916), se kterou měl dceru Marii (v Panenských Břežanech se provdala v roce 1884 za pruského generálporučíka Pavla von Kleista) a syny Bedřicha (1865-1922) a Hermanna (*1866).
Adolf zemřel v Berlíně 18.12.1899.
Rozsáhlý majetek Riese-Stallburgů se však nepodařilo kvůli neutěšené finanční situaci rodiny udržet. Po Adolfově smrti převzala roku 1901 celý komplex (Odolena Voda, Panenské Břežany a Chvatěruby) Hospodářská a úvěrní banka pro Čechy a od roku 1909 jej rozprodávala ve prospěch věřitelů. Tak skončilo na začátku dvacátého století více než sedmdesátileté působení Riese-Stallburgů v Panenských Břežanech.


Matyáš Riese-Stallburg bydlel na tzv. "Dolním zámku" v Panenských Břežanech a tam také zemřel.

[Na začátek stránky]