Průvodce Praha-sever: Panenské Břežany: Významné osobnosti

JUDr Konstantin von Neurath (1873-1956)


Konstantin Neurath

Konstantin Neurath přichází na Pražský hrad

Konstantin von Neurath se narodil 2. února 1873 v Kleinglattbachu jako syn velkostatkáře a zemřel 14. srpna 1956 v Enzweihingenu.
Po dokončení základní školy, tak nastoupil roku 1886 na gymnázium Eberharda-Ludwiga ve Stuttgartu, kde později maturoval. Po vystudování práv vstoupil do diplomatických služeb a postupně působil v Londýně a Istanbulu.
S vypuknutím první světové války vstoupil do německé císařské armády a sloužil v hodnosti kapitána v záloze u 119. pěšího pluku jako velitel roty. Během svého působení u armády se zúčastnil bitev na západní frontě. Jako důstojník u pěchoty sloužil až do roku 1916, kdy byl vážně raněn. Po válce se vrátil do diplomatických služeb a působil v Dánsku a Itálii.
Od roku 1932 zastával funkci ministra zahraničních věcí v Papenově a poté Schleicherově vládě. Ve funkci zůstal i poté, co se v roce 1933 stal kancléřem Adolf Hitler. Ve své funkci se snažil dodat konzervativní vážnost Hitlerově rozpínavé zahraniční politice. V roce 1937 vstoupil do NSDAP. V únoru 1938 byl Hitlerem zbaven funkce ve prospěch agresivnějšího Joachima von Ribbentropa a zůstal ve funkci ministra bez portfeje V březnu 1939 byl ustanoven říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava. Během jeho úřadování ve funkci protektora byly kupříkladu uzavřeny české vysoké školy, došlo k přijetí obdoby Norimberských zákonů a český průmysl byl zapojen do německého válečného hospodářství. Přesto byl v září 1941 Hitlerem fakticky nahrazen Reinhardem Heydrichem kvůli údajné shovívavosti a hlavně neschopnosti vyrovnat se s posilujícím odbojem. Formálně zůstal ve funkci až do srpna 1943.
V posledních dnech druhé světové války byl dopaden francouzskými jednotkami. Po válce stanul před Norimberským tribunálem. Byl shledán vinným a odsouzen k 15 letům odnětí svobody. V roce 1954, po osmi letech strávených za mřížemi, byl z věznice ve Spandau propuštěn po prodělaném infarktu. Zemřel o dva roky později v Enzweihingenu.V Čechách bydlel na tzv. "Dolním zámku" v Panenských Břežanech

[Na začátek stránky]