Praha-sever: Panenské Břežany

Reinhard Heydrich [1904-1942]


Reinhard Heydrich

Poznámky k Reinhardu Heydrichovi

Reinhard Heydrich se narodil 7. 5. 1904 v Halle nad Sálou a zemřel na následky atentátu 4. 6. 1942 v Praze.

Původně námořní důstojník. V roce 1931 vystoupil z říšského námořnictva, vstoupil do Hitlerovy NSDAP a do SS a záhy se stal blízkým spolupracovníkem H. Himmlera. Od 1932 řídil zpravodajskou službu SS - Sicherheitsdienst (SD). 1935 šéf polit. oddělení presidia policejního ředitelství v Mnichově, 1934-36 vedoucí úřadovny tajné státní policie v Berlíně, od 1936 šéf Hl. úřadu bezpečnostní policie (tj. gestapa a kriminální policie) a od 1939 šéf Říšského hl. bezpečnostního úřadu (RSHA) - nejvyššího bezpečnostního orgánu hitlerovského Německa. Od 1941 SS-Obergruppenführer a generál policie.
Stal se jedním z nejmocnějších představitelů "třetí říše". Organizoval teror proti něm. antifašistúm a židům, posléze též proti hnutí odporu v okupovaných státech. Dne 27. 9. 1941 jmenován zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě (současně dále vykonával všechny své dosavadní funkce), kde brutálně potlačil protinacist. odboj (vyhlášení stanného práva, popravy desítek odbojářů na základě rozsudku stanných soudů), začal uskutečňovat tvrdou germanizační politiku a zahájil "konečné řešení žid. otázky". Dne 27. 5. 1942 těžce zraněn při atentátu, provedeném v Praze-Libni čs. parašutisty vyslanými z Velké Británie; zraněním podlehl o týden později v nemocnici na Bulovce. Na atentát a H. smrt odpověděla nacistická mocenská mašinérie masovými represáliemi proti č. obyvatelstvu (stanné právo, popravy, deportace do koncentračních táborů, vyhlazení Udic a Ležáků - celkem více než 5000 č. obětí).


V Čechách bydlel na tzv. "Dolním zámku" v Panenských Břežanech

[Na začátek stránky]