Průvodce Praha-sever: Holubice

  Kostel Narození Panny MariePohled na románský kostel Narození P. Marie


Půdorys kostela
První zmínka o Holubicích je z roku 1204. O založení kostela však přesný údaj neznáme, ale již k roku 1224-1225 za panování Přemysla Otakara I. se váže doklad, že v kostele Narození Panny Marie bylo provedeno zasvěcení rotundy právě této světici. Z té doby také pochází, v roce 1865 nalezená, pečeť biskupa Pelhřima vytlačená v bílém vosku a další sv. ostatky ukryté v původním oltáři. Oltář pochází z roku 1865 a jeho tvůrcem je J. Hellich.
Nejmladším přístavkem je sakristie na severní straně. Vznikla asi v barokní době, kdy nahradila menší stavbu. Kdysi zde byl menší stůl, krytý kamennou deskou. Apsida je osvětlena třemi okny, později goticky upravenými. Okna mívala malby na skle, ještě nepatrný kousek se zachoval a je v Národním muzeu. Na zvonici údajně zůstaly dva původní zvony, sv. Václav a sv. Mikuláš z dílny pražského zvonaře Löwa z roku 1666, věnované mecenáškami stavby věže. Dřevěná nástavba věže pochází dokonce až ze 17. století. Kostel je obehnán ze tří stran vysokými opěrnými zdmi a bývalým hřbitovem. Uvnitř kostela jsou zachovalé původní románské a raně gotické fresky. Roku 1992 bylo vyhlášeno ochranné památkové pásmo rotundy, které zahrnuje i okolní zástavbu.
[Na začátek stránky]