Spořilov - osobnosti


PhDr Alois Bejblík (1926-1990)Alois Bejblík
Alois Bejblík se narodil 1. 2. 1926 v Praze a zemřel 23.6.1990 v Praze.

Po maturitě (1945) na gymnáziu v Praze studoval 1945-50 anglistiku, bohemistiku a srovnávácí literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1950 získal titul PhDr. Krátce působil jako středoškolský pedagog na gymnáziu v České Lípě, několik let byl zaměstnán ve Státním ústavu důchodového zabezpečení, v roce 1960 byl zástupcem Československa v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě.
V roce 1967 absolvoval roční stipendijní pobyt v Cambridgi. Od 1970 se věnoval především literární činnosti. Od 1983 působil jako pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde se 1990 významnou měrou podílel na nové koncepci školy. V roce 1987 se stal dramaturgem Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
Zemřel na následky autonehody.

Manželkou Aloise Bejblíka byla dětská lékařka Milada Bejblíková.
Z díla:

V literárněvědné práci se zaměřil hlavně na středověkou a renesanční literaturu. Na hranici mezi vědou a literaturou faktu stojí knižní studie Shakespearův svět (1979), Život a smrt renesančního kavalíra (1988), Shakespeare a dobrá královna Anna (1989). Byl také spoluautorem a hlavním redaktorem třísvazkového reprezentativního díla Alžbětinské divadlo I-III (1978-85). Napsal řadu doslovů k překladům z anglosaské literatury. V překladatelské činnosti se soustředil na pozdně středověkou a renesanční anglickou literaturu, především na drama a z něj pak zejména na tvorbu W. Shakespeara. Kromě toho překládal i moderní anglosaské drama i poezii.

Práce o literatuře:
 • Shakespearův svět (studie, 1979)
 • Život a smrt renesančního kavalíra (studie, 1989)
 • Shakespeare a dobrá královna Anna (studie, 1989)
Překlady z angličtiny:
 • J. Froissart: Kronika stoleté války (1977)
 • F. Moryson – J. Taylor: Cesta do Čech (1977)
 • B. Hecht – Ch. Mac Arthur: První stránka (rozmnož. , 1978, s J. Pleskotem)
 • W. Shakespeare: Sen svatojánské noci (rozmnož. , 1977)
 • W. Shakespeare:Komedie masopustu (= Večer tříkrálový, rozmnož. , 1978)
 • W. Shakespeare:Macbeth (1978)
 • W. Shakespeare:Pět her (1980, s B. Hodkem a M. Lukešem)
 • W. Shakespeare: Bouře (1987)
 • W. Shakespeare: Oko za oko (1987)
 • W. Shakespeare: Othello (1988)
 • W. Shakespeare: Komedie 1 (1988, s dalšími)
 • F. Bacon: Nová Atlantida a Eseje (1980)
 • F.Bacon: Eseje (1985)
 • J. Osborne: Ohlédni se v hněvu (1981, s J. Pleskotem)
 • M. Bontempelli: Naše Dea (1984)
 • J. Webster: Vévodkyně z Amalfi (1984)
 • P. Sidney: Astrofel a Stella (1987)
 • E. A. Poe: Havran (1985, editor )
 • D. Wilson: Pirátova plavba kolem světa (1986)
 • D. Brewer: Chaucer a jeho svět (1988)
 • P. Brook: Prázdný prostor (1988)
 • E.A.Poe: Havran
Překlady z italštiny:
 • Bontempelli, Massimo: Naše Dea (Nostra Dea; D, Praha, Dilia 1984)
Překlady z francouzštiny:
 • Froissart, Jean: Kronika stoleté války (in: Chroniques; LF, Praha, Mladá fronta 1977)
Příspěvky ve sbornících:
 • J. Gregor Tajovský: V kritike a spomienkach (Bratislava 1956)
 • Sborník současných zahraničních studií (1970)
 • Sborník Kruhu přátel českého jazyka (rozmnož. , 1982 a 1983)
 • České divadlo (1990 a 1991) aj.
Uspořádal a vydal:
 • J. V. Sládek – J. Zeyer: Vzájemná korespondence (1957)
 • J. Gregor Tajovský: Dvanáct duší (Bratislava 1958)
 • V. Lucemburský: Netoužím po ráji (1975)
 • Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě K. viděl (1977)
 • Alžbětinské divadlo
  • 1. Shakespearovi předchůdci (1978)
  • 2. Shakespearovi současníci (1980)
  • 3. Drama po Shakespearovi (1985)
 • Greene: Pamětihodná historie o otci Baconovi a otci Bungaym
 • Ch. Marlowe: Tragická historie o doktoru Faustovi
 • J. Webster: Vévodkyně z Amalfi aj.
 • E. A. Poe: Havran. Šestnáct českých překladů (1985)
 • Vanbrugh: Diamantový náhrdelník Confederacy (1976)

Alois Bejblík s Radimem UzlemAlois Bejblík bydlel na Spořilově, Severní V., čp. 626

[Na začátek stránky]