Pecný: Robert Sterneck

generál Dr. phil. h.c. Robert Daublebsky von Sterneck (1839-1910)Robert Daublebsky von Sterneck
Robert Sterneck se narodil 7. 2. 1839 v Praze a zemřel 2. 11. 1910 ve Vídni.
Rakouský geodet, astronom a fyzik českého původu.
V Praze navštěvoval nejprve Akademické gymnázium, poté Stavovský polytechnický ústav Království českého, kde získal znalosti z oblasti geodézie a sférické astronomie.
Ve věku dvaceti let vstoupil do rakouské armády a aktivně se zúčastnil několika bitev během rakousko-italské války. Za své vojenské kariéry dosáhl hodnosti generálmajora.
Od roku 1862 pracoval ve vídeňském Vojenském zeměpisném ústavu, kde postupně vystřídal celou řadu funkcí až po přednostu astronomicko-geodetického oddělení.
Od 60. let 19. století, prováděl triangulační měření na území celého Rakouska-Uherska. Během nich určoval zeměpisnou šířku pomocí metody, kterou sám vyvinul a ta nyní nese po svém objeviteli jméno Sterneckova. Spočívá v tom, že se měří zenitová vzdálenost tzv. severní nebo jižní hvězdy. Kromě zeměpisných souřadnic prováděl nivelaci a měření výšky hladiny Jaderského moře pomocí vlastního vodočtu.
Roku 1881 sestrojil kyvadlový přístroj, který pak používal k výzkumu tíže. Nejprve ji měřil na území Čech a Moravy a díky tomu bylo možné roku 1894 sestavit mapu intenzity tíže na tomto území.
Byl zástupcem Rakousko-Uherska na mezinárodních stupňových měřeních.

[Na začátek stránky]