Spořilov: Osobnosti: Zahradníci


ing. Josef Sinkule (1912-2000)Josef Sinkule
Josef Sinkule se narodil 21. 4. 1912 v Oseku a zemřel 26. 12. 2000.
Ing. Josef Sinkule zanechal ve spořilovských dějinách významnou stopu tím, že dotvořil Bartlovo a Barkovo urbanistické řešení o zelenou kulisu.
Po II. světové válce byl Sinkule (1949-1972) ředitelem zahradnického podniku města Prahy a dlouholetý předseda zájmového sdružení zahradnických podniků.
Prošel od piky řadou funkcí v sadovém úřadu hl. města Prahy, v nichž důkladně poznal problémy nejen pražského, ale i mimopražského zahradnictví. Po roce 1949 zorganizoval a vybudoval největší zahradnický závod v Československu - Sady, lesy, zahradnictví - podnik hl. města Prahy, který byl podnikem kombinátního typu, zajišťující základní výrobu, zušlechtění výpěstků i jejich odbyt a prodej.
Zkušenosti a metodickou pomoc uplatnil i při budování zahradnictví místního hospodářství v celé tehdejší ČSR.
Za jeho vedení byly v Praze vybudovány nové zahradnické provozovny (Chuchle, Hodkovičky), Učňovská škola v Malešicích (a upravena zdejší Thomayerova botanická zahrada) , ozeleněny nová sídliště a rekonstruovány některé parky.

podle F. Mareček, ed.: Zahradnický slovník naučný, Praha 1994

[Na začátek stránky]