Spořilov: Osobnosti:

Rudolf Jordán Vonka (1877-1964)Rudolf J. Vonka
Rudolf Jordán Vonka se narodil 17. 10. 1877 v Křinci a zemřel 30. 6. 1964 v Praze.
Základní vzdělání získal v Nymburce. Po studiích učitelství působil deset let na deseti obecných a měšťanských školách na Poděbradsku. Definitivu dostal ve škole v Městci Králové. Iniciátor vzniku zdejšího muzea a jednatel Okresního muzejního sboru. Předseda učitelské organizace Budeč Poděbradska.
V letech 1920-24 tajemník československého zastupitelského úřadu v Haagu, později tiskový mluvčí ministerstva zahraničí a vrchní odborový rada.
Zabýval se komeniologií a českobratrským tiskem. Zasloužil se o objevení zapomenutého hrobu Jana Amose Komenského a prosazení důstojného památníku v holandském Naardenu.
Po návratu do vlasti se věnoval knihtisku a vydávání knih. Spolupracovník ročenky českých knihtiskařů. Vydal Politicko-ekonomický atlas. Autor odborných článků o Komenském a překladů z holandštiny, angličtiny a němčiny.
Věnoval se rovněž vlastivědnému bádání o svém rodném kraji. Jako křinecký kronikář psal do Pamětním knihy městečka Křince a napsal práci Zábrdovice - obecná kronika.
Zvláštní kapitolou je jeho činnost ve Svobodném zednářství. Do lóže vstoupil v roce 1926 a v roce 1930 už stál v čele listu "Svobodný zednář", jehož redaktorem byl do roku 1933. J. A. Komenského označoval za předchůdce, ne-li zakladatele hnutí Svobodných zednářů.
Na Spořilově působil aktivně ve staršovstvu místní Českobratrské církve evangelické.


Z díla:
 • J. A. Komenský, knihtiskař v Amsterodamě, 1925
 • Ženy ze života a díla Jana Amose Komenského, 1926
 • Bratrský tisk, 1927
 • Naarden a hrob J. A. Komenského, 1927
 • Zednářská symbolika, 1928
 • Nejstarší český notový tisk, 1931
 • Poražený arcibiskup, 1931
 • Masaryk a Komenský, 1932
 • Tiskařské dílo Jednoty bratrské, 1936
 • Od hroudy k chlebu, 1939
 • Běžec s pochodní, 1940
 • Staří Čechové na cestách, 1941


Vonkovo poselství z roku 1949 s vlastnoruční ilustrací
R. J. Vonka bydlel na Spořilově, Jihozápadní II., č. 1077. Na Spořilově měl 13.2.1936 přednášku proti obhájcům RKZ.

[Na začátek stránky]