Spořilov: Osobnosti:

PhDr. Kamila Spalová [1871-1953]Kamila Spalová
PhDr. Kamila Spalová se narodila 15. 12. 1871 v Rakovníku a tam také zemřela 5.2.1953.
Pedagogická pracovnice. Vystudovala učitelský ústav v Praze. Od roku 1890 učila na dívčí obecné a měšťanské škole v Rakovníku. Ve svých třiceti letech začala externě studovat historii a zeměpis na pražské univerzitě, kde v roce 1912 získala jako první česká učitelka doktorát filozofie. V letech 1910-1919 působila v Rakovníku jako správce mateřské školy. Po vzniku ČSR se přestěhovala do Prahy a tam pracovala nejprve v Československém pedagogickém ústavu Jana Amose Komenského, ale od r. 1921 už byla ředitelkou na měšťanské dívčí školy v Praze-Vršovicích a 1926-1931 na Vinohradech.
Těžiště její práce je v metodice výuky zeměpisu.
Z jejího díla připomeneme: Republika československá na podkladě kulturně zeměpisném (1922, 1931), Evropa na podkladě kulturně zeměpisném (1924), Díly světa na podkladě kulturně zeměpisném (1926), Zeměpis pro samouky (1930-31), Metodika zeměpisu (1929, 1931, 1936), Z domova do světa s mapou I., II. (1926), Vlastivědný atlas pro školy národní (spolu s Dr. Fr. Máchátem 1926), Čtení specielní mapy (1910, 1915), O pomístních názvech politického okresu rakovnického (1917), Zeměpis prací tvořivou (1933).
Dále to byly spisy: Filosof Platon pedagogem (1917), Ženské postavy u Homéra (1918), Žena v beletrii Z. Wintra, Aristoteles pedagogem aj.
Kromě této práce se podílela i na kulturním životě v Rakovníku, byla členkou mnoha místních spolků, především Muzejního spolku; od r. 1939 jeho předsedkyně. V letech1945 -1953 vedla i rakovnické muzeum.


Kamila Spalová bydlela na Spořilově, Severovýchodní I. čp. 1428.

[Na začátek stránky]