Spořilov - osobnosti


Marie Plačková - Kaňka (1928 -2012)Marie Plačková

Vlastní životopis

Rozloučení
Marie Plačková se narodila 1. 9. 1928 v Praze a zemřela 29. 6. 2012 v Praze. Pohřbena je na hřbitově v Holešovicích.

Jako dcera zakladatele spořilovského skautu Antonína Krále měla k této organizaci již od mládí blízko.
Učila ve spořilovské mateřské škole na Jižním náměsti. Ve skautském dívčím oddíle se angažovala jako vedoucí do roku 1949, kdy skaut byl komunisty zrušen.
Ke skautské činnosti se vrátila až v roce 1968. To už byla vdaná a měla rodinu.
Po nadějných začátcích však přišel srpen 1968 a v roce 1970 byl skauting komunistickým režimem zlikvidován. V tomto údobí zákazu členky oddílu využily na jaře 1971 nabídku Milči Bláhové, náčelnice základní tělesné výchovy v T. J. Slavoji Vyšehrad a vstoupily hromadně do Turistického odboru Slavoje. Tehdejší předseda Rudolf Drtina, také bývalý skaut dobře věděl, že přijímá bývalý skautský oddíl, a musel počítat i s možnými nepříjemnostmi pro sebe i celý odbor. Zásluhou jeho i všech dalších předsedů oddíl existoval jako TOM (Turistický oddíl mládeže) 5053, později 50253 až do konce roku 1990.
Přitom po celou dobu tohoto dvacetiletého zákazu Junáka byl oddíl veden v skautském duchu, byl dodržován skautský způsob organisace a vedení oddílu.
Ve Slavoji Kaňka vedla oddíl asi do roku 1973, přičemž postupně předávala vedení Mítě Bláhové, a ještě několik let jezdila i na tábor, kde si jako Mítina zástupkyně ponechávala starost o hospodářskou stránku.
Za dobu svého působení odchovala několik generací spořilovských skautek.


Marie Plačková bydlela na Spořilově, Roztylské sady.

[Na začátek stránky]