Solný či Ferdinandův sloup
Sloup je dílem pražského kameníka Campiona na počest splavnění nejtěžšího úseku Vltavy v roce 1643. Je to vlastně pískovcový monolit na profilovaném podstavci s medailonem a nápisní deskou. Hlavice sloupu má formu rozsochatých skal, nad ní stála rozkročená železná orlice s císařskou korunou od kovotepce Hanuše Kuglera z Prahy. Tato rakouská orlice zdobila sloup až do roku 1918, kdy byla údajně svržena do Vltavy.
Původně se sloup tyčil na zbytku skaliska Sedlo nad Horním slapem, po vybudování Slapské přehrady byl přemístěn na skálu pod hráz, kde bez orlice stojí dodnes.

Latinský nápis hlásá (překlad):

Památce nejmocnějšího císaře Ferdinanda II.,
s jehož ochranou a nákladem
Vltava splavnou učiněna byla L.P. 1643.
Sloup tento postaven byl
péčí Kryšpína z Hradiště, opata strahovského,
želivského a milevského a visitátora řádu.