ing. arch. Jan Šabart se narodil 29. 9. 1958 v Praze. Vedoucí projektant, externí učitel fakulty architektury ČVUT, trenér, rozhodčí šermu. Vývojový ateliér (dříve PÚ HMP, dnes Arch. ateliér Kappa). Zaměření: vývojové práce - otevřené stavební systémy, architektonický výraz prefabrikových domů, subsystém kompletačních konstrukcí. Důraz kladen na bytové a polyfunkční objekty. Několik publikací v odborném tisku, přednášky, pedagogická činnost na fak. stavební a fakultě arch. ČVUT. V r. 91 registrovaná soukromá architektonická kancelář (obch. zn. K. A. P.).