Entomologické oddělení Národního muzea v Praze

Entomologické oddělení Národního muzea vzniklo zásluhou dr. Jana Obenbergera v roce 1920 jako entomologické pracoviště v rámci zoologického oddělení a jako samostatné oddělení bylo ustaveno v roce 1952. Od roku 1961 je dislokováno v zámku v Praze - Kunraticích.
V současné době uchovává entomologické oddělení Národního muzea nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území České republiky, které čítají téměř pět milionů exemplářů z celého světa. Vzhledem k tradičnímu zájmu sběratelů převažují především brouci a motýli, ale v posledních desetiletích je věnována zvýšená pozornost i rozšiřování sbírek ostatních řádů hmyzu. Protože dlouhodobým působením světla barvy hmyzu blednou a postižené exempláře se tak znehodnocují, je převážná část sbírek trvale uložena v depozitářích a vystavuje se jen příležitostně při krátkodobých výstavách.Tyto sbírky slouží především jako srovnávací a dokladový materiál pro vědecké studium hmyzu, na němž se vedle muzejních odborníků podílejí i externí specialisté a vysokoškolští studenti. Každoročně za tímto účelem navštěvuje entomologické oddělení kolem 250 tuzemských i zahraničních badatelů.