Průvodce Praha-jih: Křepenice

 Křepenice


Krčínova tvrz v Křepenicích

Historie
Tvrz na historické malbě

Počátky vsi se datují s pronikáním křesťanství do Čech. Osada patřila ke Kamýku a zásluhou Janem Lucemburským se stala obec ve 13. století samostatnou správní jednotkou. V roce 1322 daroval Křepenice Jan Lucemburský Heřmanovi z Milíčína a v roce 1352 byla ves připojena k rožmberským Sedlčanům.
Roku 1580 postoupil statek v Křepenicích se vsí Vilém z Rožmberka vzdělanému a podnikavému Jakubu Krčínu z Ječan, staviteli rybniční soustavy v Jižních Čechách. Krátce na to začal Jakub Krčín stavět renesanční tvrz s dvorcem, kterou pojmenoval Nový Hrádek Krčínov, po vzoru rožmberské Kratochvíle. Podle smlouvy měl majetek po Krčínově smrti připadnout zpět Vilému z Rožmberka, ale panství bylo předáno Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, protože Vilémův dědic Petr Vok z Rožmberku mu panství prodal.
V roce 1891 získává zdejší panství rod Pisingererů. V roce 1932 tvrz kupuje MUDr. Rudolf Chodounský a MVDr Stanislav Pišvejc. Jako ostatní obce Sedlčanska jsou i Křepenice 31. října 1943 Němci zabrány, obyvatelstvo vystěhováno a v tvrzi zřízeno velitelství SS. Po druhé světové válce se Chodounští vracejí, avšak jen do roku 1948, kdy byla tvrz znárodněna a předána k užívání místnímu JZD. To si zde zřídilo sýpku. V roce 1992 rodina Chodounských tvrz restituovala. Tvrz je dnes veřejnosti nepřístupná. Uvažuje se zde o vybudování Krčínova muzea.


Popis
Půdorys křepenické tvrze

Vodní, tvrz je drobná replika rožmberského letohrádku Kratochvíle. Pravidelná uzavřená dispozice obdélného dvora s menšími nárožními stavbami s renesančními štíty, spojenými hradební zdí. Ústřední palác tvoří mohutná hranolová patrová sgrafitovaná obytná budova (stěny tlusté 111 cm) s obdélnými okny. Místnosti jsou plochostropé, v 1. patře renesanční nástěnné malby s mytologickými náměty. V přízemí jsou malby pod omítkou. Po boku paláce malá zahrádka. Ostatní plochu zabírá hospodářský dvůr.
Do tvrze se vchází po dlouhém kamenném mostě branou, sbudovanou současně s tvrzí.

V obci jsou dva rybníky. Příme v obci je to Návenjeík a dále na východ rybník Nepřízeň, Z něj vytéká Křepenický potok.

Severně od obce je pamětní kámen, připomínající koncentrační tábor SS.

Křepenice

Dva kilometry od Křepenic jsou Nalžovice.

 


[Na začátek stránky]