Průvodce Praha-jih: Křečovice

 Josef Suk (1874-1935)Josef Suk


Mladý Suk
Suk Josef se narodil 4. 1. 1874 v Křečovicích a zemřel 29. 5. 1935 v Benešově. Pohřben je v Křečovicích.
Český hudební skladatel a houslista; zeť A. Dvořáka.
V letech 1885-92 studoval na pražské konzervatoři (housle u A. Bennewitze, skladbu u A. Steckera, pak 1891-92 u A. Dvořáka, komorní hru u A. Wihana). V roce 1891 založil se svými spolužáky České kvarteto, v němž působil po celou dobu jeho trvání (do 1935). Od 1922 profesor skladby na mistrov ské škole pražské konzervatoře, kde vychoval řadu skladatelů (F. Pichu, V. Kalika, P. Bořkovce, J. Ježka, E. Hlobila, K. Reinera, K. Slavického, jeho žákem byl i B. Martinů).
Vyzn. představitel české hudební moderny kolem 1900, rozvíjející pozdně romantický základ podněty lit. symbolismu a osobitými prvky impresionismu a raného expresionismu. Těžiště jeho díla spočívá v tvorbě instrumentální. Od stylových proudů pozdního romantismu a Dvořákových vlivů:
  • klavírní trio c moll, kvartet a moll a kvintet g moll z let 1889-95; Dramatická ouvertura, 1892; Serenáda Es dur pro smyčce, 1892; Klavírní skladby op. 7, 1894; smyčcový kvartet B dur, 1896; Symfonie E dur, 1897-99
dospěl k osobitému lyrismu :
  • hudba k Zeyerově dram. pohádce Radúz a Mahulena, 1897-98; suita Pohádka, 1899-1900; Čtyři skladby pro housle a klavír, 1900; Suita op. 21 pro klavír, 1900; Jaro a Letní dojmy pro klavír, 1902; Fantazie pro housle a orchestr, 1902-05; Fantastické scherzo, 1905; symf. báseň Praga, 1904.
S osobní tragédií v roce 1905 (úmrtí ženy) se vyrovnával do konce života; bezprostřední reakcí byla symfonie :
  • Asrael (1905-06) a klavírní cyklus O malince (1907).
V další tvorbě se obrací k introvertní meditativnosti a k úvahám o životě a smrti, a to jak v dílech komorních:
  • Životem a snem pro klavír, 1909; II. smyčcový kvartet, 1910-11; O přátelství pro klaw, 1920,
tak ve velkých symfonických koncepcích dramatického charakteru, bohaté polyfoničnosti a jedinečné zvukovosti :
  • suita Pohádka léta, 1907-09; symf. báseň Zrání, 1912-1917; Epilog, 1920-52.
Z mnoha příležitostných prací je nejznámější :
  • op. 55 Meditace na staročesky chorál Svatý Václave, 1914; Legenda o mrtvých vítězích, 1919-20; pochod V novy život, 1919-20.


Josef Suk u klavíru

Rodný dům v Křečovicích

Sukův hrob na hřbitově v Křečovicích s bustou od O. Španiela. 


[Na začátek stránky]