Průvodce Praha-jih: Červený Hrádek u Sedlčan

 Červený Hrádek


Červený Hrádek

Na ostrohu obtékaném Mastníkem stojí romantický zámek Původně opevněný vodní hrádek z konce 13.stol. po požáru znovu postaven r.1711, přestavěn r.1844 baronem Mladotou ze Solopysk novgoticky a znovu v letech 1894-1895 architektem Janem Kotěrou ještě jako studentem.

Půdorys

Z původního hrádku zůstalo zdivo dvou věží. Zámek, je obklopen anglickým parkem. V majetku Mladotů zůstal Červený Hrádek až do r. 1948, kdy byl převzat státem. Sloužil pak řadu let různým účelům, až byl posléze věnován potřebám dvou kulturních institucí: sedlčanského vlastivědného muzea a Okresního archívu v Příbrami. Po revoluci v roce 1989 byl zámek v restituci vrácen rodu Mladotů.

Z Červeného Hrádku zamíříme na východ a po cca 1,5 km jsme v Kosově Hoře.

 


[Na začátek stránky]